Previous Next

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на...
Още

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по...
Още

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при...
Още

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за...
Още

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с...
Още

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична...
Още

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на...
Още

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите...
Още

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена...
Още