Previous Next

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите...
Още

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при...
Още

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по...
Още

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на...
Още

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична...
Още

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с...
Още

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена...
Още

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на...
Още

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за...
Още