Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в администрацията, поддържането на електронен архив, предоставяне на услуги на граждани и фирми.“ Системата помогна на общинската администрация Русе да повиши ефективността на служителите, като им осигури възможност за бързо намиране на необходимата за изпълнение на ежедневните им задачи информация. Внедряването на системата позволи съкращаване на сроковете за изпълнение на услуги, заявени от граждани и фирми, посредством автоматизирано придвижване на документите и задачите между отделните звена в администрацията.Препоръчваме „ДАВИД Холдинг“ АД като надежден доставчик и партньор при изграждане на електронни системи за административно управление.“

Пламен Стоилов, кмет Община Русе

Свързано изображение

„Програмният продукт е лесен за работа и гарантира сигурност и качество.Продуктът задълбочено проучва цикъла на работа и дава възможност непрекъснато да се променя в зависимост от нуждите на съответната организация“

Дора Янкова, кмет на Община Смолян

Kazanlak-gerb

„Внедрявайки Архимед е-Община ние сме постигнали автоматизация в процесите по регистрация на документооборота, движение на преписките между отделните звена на администрацията и поддържането на електронен архив по тяхното съдържание, следенето на поставените задачи по документи и техните отговори.“

Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък

„Съвместната работа на Община Хасково с фирма ДАВИД Холдинг АД ни позволяват да разчитаме и ползваме в работата си най-съвременните софтуерни решения съобразени с националните изисквания и приоритети – такава система е и „Архимед еОбщина“

Л. Иванов, секретар на Община Хасково

„Внедряването на електронната система за документооборот и електронен архив Archimed eDSM позволи регистрация и контрол на документооборота, в т.ч. на електронни документи, подписани с УЕП, създаване и поддържане на необходимите електронни регистри, контрол и отчитане изпълнението на решенията на Общински съвет, архивиране на документи във файлов и сканиран формат. Archimed еОбщина… дава възможност на общинската администрация да отговори на всички изисквания, свързани с реализация на електронното правителство и онлайн обслужване на гражданите, бизнеса и администрациите. Програмната система позволява съвременно решение на проекти за изпълнение на интегрирани услуги при междуведомствено сътрудничество.“

Детелина Николова, кмет 

„Системата реши важни за общината задачи и ни помага да управляваме документите и решенията си по тях. С нейна помощ сме постигнали: лесен достъп до всички документи, кореспонденцията ни е систематизирана, ползва се от голям брой служители, осигуряваме бързо обслужване по предоставяните от общинската администрация услуги, поддържаме архиви, които по друг начин няма как да имаме…“

Г.Големански, кмет 

 

„…Интегрираната система Архимед еОбщина… позволява на Общинската администрация на град Плевен да отговори на всички предизвикателства по използването на най-съвременните информационни средства за осигуряване на on-line обслужване на фирми, граждани и администрации.“

Найден Зеленогорски, кмет 

„Благодарение на софтуерния продукт са автоматизирани процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките между отделните звена на администрацията, поддържане на електронен архив и много други процеси. Системата реши важни за общината задачи, помагайки ни да управляваме документите и последващите действия с тях.“

Л.Цеков, кмет на Община Копривщица „Системата решава важни за общинската администрация задачи и ни помага да управляваме, както документите, така и решенията по тях. Внедряването на тази система направи възможно и безпроблемно внедряването на ISO 9001:2000. С нейна помощ сме постигнали: лесен достъп до всички документи, кореспонденцията ни е изцяло систематизирана, ползва се от голям брой служители, осигуряваме бързо обслужване по предоставяните от общинската администрация услуги, поддържаме архиви, които по друг начин няма как да имаме, и други преки и непреки предимства.

инж. Дилян Димитров, кмет на община Георги Дамяново

 „Archimed eОбщина дава възможност за управление на документите, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000, цялостна автоматизация на административния документооборот. Софтуерът осигурява обслужване на гражданите по електронен път, като елиминира възможностите за административни грешки и загуба на данни и документи. Програмният продукт Archimed еОбщина е лесен за работа и гарантира сигурност и качество.“

инж. Грети Алексова, кмет на община Бобов дол

 „Съвместната работа на Община Бойчиновци с ДАВИД Холдинг АД ни позволява да разчитаме и ползваме в работата си съвременни софтуерни продукти съобразени с националните изисквания и приоритети.“

Община Бойчиновци, Сл. Костодинов, кмет


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2018 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни