• Единен телефон за контакт: 02-490-1600
  • Пон - Пет: 9:00 - 18:00

Archimed ECM сървър

Archimed ECM

Archimed ECM (Enterprise Content Management) e процесно-ориентиранo и гъвкаво параметризируемo решение от висок клас за управление на комплексни процеси, документи и информационни потоци.

Archimed ECM подпомага за ефективно управление на задачите в големи корпоративни или административни структури, и е състояние да обхване и управлява всички работни процеси в огранизацията или  структурни единици.

Основните преимущества на Archimed ECM са:

  • Процесно ориентиран подход за управление на документни потоци;
  • Пълна параметризируемост на системата с възможности за гъвкаво дефиниране на произволни процеси за управление на документни потоци, събития и задачи свързани с тях, метаданни, формуляри и др.;
  • Гъвкави средства за управление на събития и задачи;
  • Големи възможности за индексиране и търсене, включително федеративно търсене във външни за системата източници за данни (бази данни и файлови структури);
  • Развити средства за интеграция с външни системи и компоненти, посредством развит приложен програмен интерфейс (API) с богати възможности;
  • Доказано в практиката решение с богата функционалност и базирано на съвременни технологии и отворени стандарти;
  • Висока сигурност, надеждност и производителност и платформена независимост на системата.

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…