Индустрия, ютилитис и услуги

Нашите клиенти

Индустриални и търговски компании

 • WorleyParsons Nuclear Services
 • НЕК - централно управление
 • НЕК предприятие „АЕЦ Белене”
 • НЕК предприятие „Трафоелектроинвест”
 • НЕК клон ”Хидроелектроинвест”
 • НЕК предприятие “Водноелектрически централи”
 • Електроенергиен Системен Оператор
 • Е.ОН България
 • Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт (летища Варна и Бургас)
 • Аурубис България, Пирдоп
 • Челопеч Майнинг
 • Мини Марица-Изток
 • Риск Инженеринг
 • Петрол Холдинг
 • OMV България
 • ЕКО-ЕЛДА България
 • Галчев Инженеринг Груп
 • Планекс Холдинг Кинтекс АД
 • Булгартабак холдинг
 • Юрий Гагарин БТ
 • Земеделски инвестиционен фонд "СЕРЕС"

 • Софийска Вода
 • В и К Бургас
 • В и К Ловеч
 • Топлофикация Бургас
 • КЦМ Пловдив
 • Българска Телекомуникационна Компания
 • Телеком Партнърс Нетуърк
 • Агрикола България
 • Белла България
 • Верига Офис 1 Суперстор, София
 • Ален Мак АД София, Пловдив
 • Aй Пи консултинг, София
 • Аркус АД, Лясковец
 • България-К, Казанлък
 • Пътища АД, Пловдив
 • Холсим-България, Враца
 • Каолин АД
 • Хлебозавод ТИМС, Хасково
 • Маимекс
 • Данлекс ООД
 • Филип-С, Стара Загора
 • Рубин Плевен


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни