Индустрия, ютилитис и услуги

Примерни решения

Електронен технически архив

Работата с чертежи е важна част от ежедневната дейност на всички индустриалани компании. Много често, търсеният чертеж е „в архива“, на хартия, някъде в метален шкаф, и неговото намиране може да се окаже сериозно предизвикателство. С времето чертежите на хартиен носител избледняват, замърсяват се и се късат, като този процес може да доведе до загуба на ценни знания. С въвеждането на модерни CAD системи за проектиране, двата свята – на хартиеното минало и дигиталното настояще търсят своята точка на сливане.

Изграждането на фирмен електронен технически архив е естествената крачка към умножаване на ценните технически знания чрез електронни средства за тяхното структуриране, управление и използване в цялата организация.

 

a_1


Archimed e-Docs предлага напълно завършено решение за сканиране на хартиени чертежи, карти и документи, както и за управление на техните електронни копия в цялата организация. Решенията, базирани на e-DOCS съкращават драстично времето за търсене, извличане и обработка на чертежи, карти и документи, позволявайки на потребителите да получават цялата необходима за тяхната работа информация в контекста на задачите, които изпълняват - навреме, с актуалната версия и съгласно правата за достъп на всяка отделна потребителска роля.

Ползи

 • Запазване, съхранение и защита на най-ценните фирмени разработки
 • Захващане, структуриране и управление на фирмените информационни активи
 • Прозрачно управление на ключови процеси с винаги актуални чертежи
 • Наследяване на 2D разработки в 3D CAD среда
 • Съкращаване на времето за инженерни изменения с 25 %
 • Премахване на грешките и доработките в документацията до 95 %
 • Намаляване на оперативните разходи с 10 %.

Подреден работен процес

 • Сканиране

Хартиените технически документи на съществуващия архив се сканират със скенер. Изображенията на сканираните чертежи се запазват в растерен формат върху хард диска на сканиращия компютър.

 • Индексиране

Растерните файлове се въвеждат в база данни на централен сървър. Всеки файл се индексира, за да може да бъде търсен и извличан по-късно по компютърен път. Индексирането става чрез въвеждане на описателна информация за сканирания чертеж – например изделие, възел, номер на чертеж, версия, ревизия, година и т.н. Освен това, всеки сканиран чертеж може да се съхранява в йерархия от папки, отразяваща  конкретна продуктова структура или друга, избрана от потребителя релация.

 • Централизирано съхранение

Всички сканирани чертежи се съхраняват като компютърни файлове на едно единствено място – в сигурното хранилище на специализиран компютър, наричан сървър за бази данни. Всички новосканирани чертежи се записват и съхраняват там, като софтуерът се грижи за това те да са защитени и с гарантирана цялост.

 • Контролиран достъп

Винаги, когато някой служител в организацията има нужда от определен сканиран чертеж, той може да го потърси и извлече от базата данни, стига да е регистриран в електронния архив със съответно потребителско име и индивидуална парола за достъп. В зависимост от своя профил – потребителско име и парола, всеки потребител има уникален набор от права за работа с електронните чертежи, вкл. достъп до определени папки, права или забрана за операции над електронните чертежи.

 • Бързо търсене и извличане

Потребителите имат директен достъп до всички чертежи в базата данни, съобразно техните индивидуални права за достъп. С мощните средства за бързо търсене, потребителят може да намери всеки отделен чертеж или група чертежи чрез търсене по ключова дума, група ключови думи и/или логически условия. Извличането и визуализацията на търсените чертежи върху екрана става за секунди!

 • Растерно редактиране

Много често се налага минимално редактиране на съществуващ чертеж, с цел внасяне на изменение във вече съществуващ проект,. В такива случаи, потребителят има възможност да направи директна промяна в растерния чертеж чрез изтриване на регион и чертане на нови елементи директно върху изображението на чертежа– вкл. линии, дъги, окръжности, стрелки, размерни линии, знаци, цифри или текст – точно така, като и с AutoCAD!

 • Конвертиране към AutoCAD

Когато е необходимо възстановяване на първоначалния конструкторски замисъл на чертежа с цел създаване на 3D CAD модел, решението позволява автоматизирано преобразуване от растерен към векторен формат. Софтуерът разпознава отделните чертожни типове – линия, дъга, окръжност, щриховка, текст. Разпознатите чертежи се записват в стандартния AutoCAD формат, след което могат да се редактират в AutoCAD или да бъдат използвани за автоматизирано моделиране на 3D детайли и възли в CAD системи, такива като Solid Edge.

 • Оптично разпознаване на текст

Ако в чертежите има големи текстови полета, като например таблици спецификации, работни инструкции, анотации и други, те могат да бъдат бързо и лесно разпознати и конвертирани като текст, с помощта на интелигентен OCR модул. Разпознатият текст може да се редактира директно или в Microsoft WORD, и след това да се нанася обратно в растежното изображение, във векторния CAD файл, или като отделен txt документ.

 • Управление на измененията

С Archimed e-DOCS потребителят получава не просто архивиращ софтуер, а мощна система за управление на измененията, поддържаща заключване/отключване за редактиране, управление на версиите и ревизиите на чертежите, работен поток за преглед и утвърждаване на чертежи и документи, както и възможност за отдалечена работа през WEB.

Техническа реализация

Техническата реализация на решението изисква следните компоненти:

Хардуер:

 • Сървър за бази данни (ако вече не е наличен в организацията)
 • Скенер за чертежи А1/А0 формат (ако вече не е наличен в организацията)
 • Локална мрежа с обхват технически архив, конструктори, технолози, снабдяване, производство

Софтуер:

 • Archimed e-DOCS 2013 Server
 • Archimed e-DOCS Desktop клиентски лицензии – 5 или 10, в зависимост от нуждите на организацията
 • Microsoft Server SQL
 • Solfelec VP Hybrid CAD за хибридно растерно/векторно редактиране и конвертиране от растер към AutoCAD (опция по желание на потребителя, необходима

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни