Държавна администрация

Електронно правителство

Archimed Online Services e специализирана платформа на Archimed eDMS, насочена към предоставяне на електронни услуги през Internet на външни за Вашата организация потребители - граждани, фирми, държавни и общински организации, и др.

Решението дава възможност на външните потребители сами да регистрират от "в къщи" своите документи (молби, заявления, искания за услуга, жалби и др.) през Интернет, като по този начин инициират автоматично стартиране на процес за обработка на тяхната заявка с Archimed e-Process в организацията, предоставяща електронната услуга.

Модулът работи от WEB-страница на организацията и позволява:

 • иницииране на услуга от граждани или фирми по електронен път;
 • проверка статуса на услугата от граждани или фирми по електронен път;
 • получаване на резултата от изпълнение на услугата по електронен път.

За всяка инициирана услуга, заявителят може да провери:

 • на кой етап от обработката е услугата в момента;
 • какви задачи са поставени и какъв е техния текущ статус;
 • регистрираните в системата междинни документи при изпълнение на услугата;
 • и получи резултата от инициираната услуга по електронен път.

Archimed Online Services повишава клиентската удовлетвореност:

 • Спестява време на гражданите и фирмите
 • Осигурява достъп до информация в реално време з
 • Дава достъп до услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Не по-малко важни са и ползите за Вашата организация:

 • Намаляване на оперативните разходи във фронт офиса с до 30 %
 • Повишаване ефективността на административния персонал с 20 %
 • Намаляване на времето за административно обслужване с 40 %

Реализирани електронни услуги за гражданите и бизнеса

 • издаване на осигурителна книжка
 • издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения за безработица
 • издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и
 • издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/и
 • издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ
 • подаване на документ за учащ от лицето
 • подаване на информация за учащ от учебно заведение
 • издаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане.
 • издаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
 • преиздаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане
 • преиздаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
 • издаване на допълнителни заверени копия на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на товари и пътници с автобус срещу заплащане
 • издаване на дубликат на лиценз на общността за извършване на международни превози на пътници или товари срещу заплащане
 • издаване на дубликат на заверено копие на лиценз на общността за извършване на международни превози на пътници или товари срещу заплащане
 • проверка и оценка на представените документи относно изискването за доказване на финансова стабилност на всеки две години от датата на издаване на лиценз на общността
 • отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари
 • подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации
 • подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на национални спортни организации
 • издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на национални спортни организации
 • издаване на лицензии за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации
 • издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 • издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 • издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран настоящ адрес)
 • издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран постоянен адрес)
 • издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 • издаване на удостоверение за родствени връзки
 • издаване на удостоверение за семейно положение
 • регистрация на пчелни семейства
 • категоризация на средства за подслон и места за настаняване
 • категоризация на заведения за хранене и развлечения
 • издаване на разрешение за ненормирано работно време на обекти
 • издаване на разрешение за удължено работно време при провеждането на семейни и други чествания
 • издаване на скица за недвижим имот
 • издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
 • приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, смето извозване и за обезвреждане на битови отпадъци
 • издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси
 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни