Предимства и ползи

Решенията базирани на Archimed eDMS правят Вашия бизнес управляем и печеливш и имат следните основни предимства:

Ползите:

 • Повишена производителност
 • Подобрена ефективност
 • Подобрено обслужване на клиентите
 • Улеснено контролиране на процеса
 • Оптимизация на бизнес процесите
 • Понижаване на екслоатационните разходи

ПРЕДИМСТВА

 • Реализиран с Archimed eDMS – водеща платформа за управление на работни процеси и документооборот, доказана в ежедневната работа на стотици организации в страната и чужбина
 • Доставяне на критична информация за подпомагане на ръководителя в процеса на взимане на ключови решения при управление на фирмата
 • Подобрено управление на работните процеси. Един документ може да бъде използван едновременно от различни потребители в различни отдели. Системата прави възможна комплексната маршрутизация и насочване на “пакети” от документи и данни, в съответствие с вашите бизнес процеси.
 • По-висока производителност на служителите. Автоматизацията на повечето бизнес процеси води до елиминирането на редица ненужни действия. Позволява на потребителите да се концентрират върху работата си, а не върху средствата и начините за нейното извършване.

 • По-добър контрол на изпълнение на задачите. Наличието на средства за контрол на изпълнението на задачите и сроковете за това дава обратна връзка на ръководството за хода на процесите в организацията
 • Бързо търсене по критични процеси. Потребителите могат да намерят за секунди информация по протичащите или вече протекли процеси
 • Подобрено обслужване на клиентите и партньорите. Докато клиентът или партньорът е на телефона, можете да намерите и преглеждате важни файлове, свързани с него – кореспонденция, поръчки, фактури, справки за извършени услуги, статус на процесите инициирани от него.
 • Първокласна техническа поддръжка на потребителите. Специализираните екипи за развитие, контрол на качеството и консултиране на потребителите на Archimed, както и стотиците успешни внедрявания, напълно елиминират риска от загуба на данни, провалени проекти и проблеми в информационата сигурност
 • ISO 9001 и ISO 27000. Archimed eDMS се разработва, тества, доставя, внедрява и поддържа съгласно постоянно действуващи системи за управление на качеството и информационната сигурност. Така Вие сте спокойни, че получавате качествени решения, следващи Вашите изисквания за сигурност на данните и достъпа до тях.


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни