Интерфейс за приложно програмиране (API)

Archimed ECM API

Системата Archimed ECM предлага богато развит и напълно документиран интерфейс за приложно програмиране (API) с възможност за управление на всички основни функции за управление на процесите и документите. Основните функции на интерфейса за приложно програмиране (API) на системата позволяват да се извършват следните основни групи операции:

 • Създаване, обработка и обмен на данни в различни формати;
 • Достъп до всички обекти в системата с техните основни параметри и методи за манипулиране;
 • Поддръжка на различни протоколи за обмен на данни;
 • Поддръжка на различни методи за взаимодействие с външни системи.

Основни API функции

Тези функции са достъпни чрез двата основни сървърни модула на Archimed ECM – Content Engine API (CE) и Process Engine (PE), предлагащи съответните API функции. Те са на разположение във всички основни езици за програмиране, като .NET и Java, както и под формата на Web-услуги (Web Services).

Двата основни приложни програмни интерфейса според възможностите за достъп до тях и използването им са:

Достъп

.NET

Java

Web Service

Content   Engine (CE)

CE .NET   API

CE Java   API

CE WS

Process   Engine (PE)

PE .NET   API

PE Java   API

PE WS

Групи функции

 • Системни функции - работа с потребителска сесия, аутентикация на потребител, начало и край на сесия, параметри на сесията, параметри на потребителя, системни данни и функции, управление на изключенията (exceptions), грешки, и т.н.;
 • Работа с основните обекти на системата (четене, търсене, създаване, модификация) - документни типове, папки, дейности, дела, кореспонденти и кореспондентски групи, индекси, метаданни, структура на организацията - служители и отдели и т.н.
 • Работа с документи (четене, създаване, модификация) – пълен достъп до всички атрибути на даден документ (метаданни, РКК, междинни, задачи, действия, архив и т.н.), създаване на документ, работа с действията към документа, прикачване на файлове и електронен архив към документа, добавяне и редакция на страници, разпознаване OCR, връзки между документи, CheckIn, CheckOut и публикуване на документи, управление на версиите на документите, управление на жизнения цикъл на документите (създаване, редакция, одобрение, публикуване, архивиране) и т.н.
 • Търсене на документи по различни параметри – индекси, метаданни, пълнотекстово търсене, възможност за свързване с външни източници на данни (бази данни и файлови структури), федеративно търсене в множество източници (Federated Search) и т.н.
 • Системни функции - работа с потребителска сесия, аутентикация на потребител, начало и край на сесия, параметри на сесията, параметри на потребителя, системни данни и функции, управление на изключенията (exceptions), грешки, и т.н.;
 • Работа с процеси – стартиране на процес, проследяване на изпълнението по етапи и потребители, проверка на състоянието на процеса, управление на събитията и данните в процеса и т.н.
 • Работа със задачи - създаване на задача, управление на параметрите на задача (текст, краен срок, изпълнител, документи), работа със списъка с поставените задачи, управление на изпълнението на задача и т.н.

В допълнение на основните API функии, съществуват и редица спомагателни функции, които се отнасят до сканирането и графичната обработка на документи, както и до управлението на шаблони и процеси и интеграция с външни системи.

Интеграция

thumb_integrationНаличен е пълен набор от възможности за интеграция с други системи или реализация на специализирани процеси и функции.

Налице са възможности за интеграция с практически произволни хардуерни и софтуерни системи, базирани на широко разпространени отворени стандарти и протоколи за трансфер на данни.

Archimed ECM предлага две основни възможности за интеграция с други системи, позволяващи да се покрие широк спектър задачи:

 • От страна на сървъра (Server Side Integration)

  Позволява интеграция със системи, предоставящи или достъпващи данни, налични на сървъра на системата. Тук например може да се интегрират Plug-In модули за извличане на данни за пълнотекстово индексиране на документи от с нестандартни формати, изграждане на федеративно търсене в други бази данни или файлови структури, реализация на вътрешни административни услуги в рамките на системите на електронното управление и обмен на документи през ЕСОЕД.

 • От страна на клиента (Client Side Integration)

  Подходящо за интеграция със системи, налични на работните станции на потребителите. Тук например може да се посочат интеграция с клиент за електронна поща Outlook, с пакети от Microsoft Office, както и специализирани хардуерни и софтуерни системи, инсталирани на работната станция на потребителя – система за разпознаване на формуляри (FormOCR) за автоматично индексиране и попълване на метаданни, скенери за баркод, документни скенери, мултифункционални мрежови устройства и т.н.

Включения в системната платформа програмен език, позволява реализацията на произволно сложни комплексни системи, включващи различни методи на интеграция и функции на системата.


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни