Ключови технологични предимства

Archimed ECM Advantages

Предлаганото софтуерно решение е разработено върху технологична платформа 1C:Enterprise 8, представляваща  универсална система за комплексна автоматизация на различни дейности. Нейната универсалност може  бъде използвана за автоматизация на произволни административни, икономически или управленски дейности.

Основно технологично предимство на предлаганата система  е нейната гъвкавост и лесна  конфигурируемост. Archimed ECM представлява съвкупност от механизми, предназначени за управление на различни типове обекти от дадена предметна област. Набора от обекти, структурата на информационните масиви, алгоритмите за обработка на информацията, съответстващи на поставената цел, определят функциите и възможностите на конкретното приложно решение.

Заедно с конкретно приложение системата Archimed ECM е модулен програмен продукт, ориентиран към определен тип потребители и клас решение. Конфигурацията се създава, развива и поддържа изцяло с вътрешните средства на платформата.

Предложеното софтуерно решение напълно отговаря на всички зададени функционални и нефункционални изисквания, като в много случаи ги надхвърля в значителна степен.

Основните ключови технологични предимства на Archimed ECM:

Технологичната платформа на Archimed ECM е изградена на основата на отворена архитектура, позволяваща интеграция с произволни информационни системи за реализацията на комплексни решения. Целия изходен код на информационната система е достъпен от платформата.

Платформата позволява клиентския достъп да се осъществява по няколко различни начина – чрез Web-браузър, чрез тънък клиент или чрез пълнофункционален клиент, което дава гъвкави възможности за изграждане на системната архитектура.

Отворената архитектура на системата, позволява гъвкаво настройване на различните параметри на системата, за да се решават широк спектър задачи. В случаите, когато предварително заложените настройки се окажат недостатъчни, платформата позволява да се правят допълнения и промени, за да се постигне оптимално решение на всеки проблем.

Технологичната платформа на Archimed ECM включва пълен набор от средства за бърза разработка на приложения (RAD), позволяват гъвкава настройка според специфичните изисквания на клиента в кратки срокове и на разумна цена.

Наличието на средства за разработка и настройка, позволяват редица настройки, промени и доработки да се правят и от ИТ персонала на клиента, намалявайки общите експлоатационни разходи на системата.

Archimed ECM е разработена така че да позволява да се използва от стотици или хиляди едновременно работещи потребители. Възможно е изграждане на клъстери и сървърни ферми, които повишават производителността на отказоустойчивостта на системата.

Системата позволява прецизно дефиниране на правата на правата на потребителите, и групирането им в групи и задаването на роли. Ролево базираната сигурност осигурява максимална сигурност на информация, както и поставя в контекст всички действия на потребители и улеснява работата.

Archimed ECM е напълно независима от системната платформа, върху която се изгражда решението – операционни системи и системи за управление на бази данни. Сървъра на платформата работи както на Windows, така и Linux операционни системи и поддържа широк спектър от системи за управление на бази данни – Microsoft SQL, Oracle SQL, IBM DB2, PostgreSQL.

Решението е достъпно, както като цена на лиценза на софтуера, така и като лекота на внедряване и поддръжка. Наличието на изходния код позволява да се реализира устойчиво развитие на информационната системи и от ИТ персонала на клиента.

Технологичната платформа на Archimed ECM  включва пълния набор от инструменти, шаблони и средства за създаването на бизнес приложения, включително средства за моделиране на бизнес процесите с помощта на стандартни диаграми, както и възможности за поддържане на промени в бизнес модела и интеграция между бизнес процесите и функциите на системата.

Разработването на бизнес приложения с платформата на Archimed ECM  е в пъти по-бързо отколкото с традиционните програмни езици (като Visual Basic, C++ или Java). Интегрираните средства за групова разработка, тестване и настройка, ускоряват още повече процеса на разработка.

Всички тези средства са включени в платформата и позволяват организациите да разработват нови информационни системи, върху нея без допълнителни разходи за лицензиране и при унифициран потребителски интерфейс и системна администрация.

Съвременните методи за мениджмънт и планиране се поддържат на ниво платформа и не изискват разработване “от нула” за всяко ново бизнес приложение. Вградените средства за дефиниране на бизнес-процеси, позволяват бърза автоматизация на нови области на бизнеса, при необходимост.

Archimed ECM позволява изграждане на ролево-базирани потребителски интерфейси за отделните групи потребители. Тя включва всички стандартни удобства за потребителите, като търсене и сортиране на списъци, скриване, показване и пренареждане на колони и т.н., което позволява на всеки потребител да настрои интерфейса по своите работни навици и предпочитания.

Archimed ECM включва пълен набор от инструменти за системна администрация и ефективна експлоатация. Налице са средства за управление и мониторинг, както и за защита на данните и резервиране, които са вградени в технологичната платформа и са напълно независими от тези на базата данни.

Системата предлага възможности за интеграция с операционната система Microsoft Windows, включително – администрация чрез Microsoft Management Console, Windows Logon и прилагане на политиките за домейна за сигурност и обновяване на софтуера.


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни