Държавна администрация

Нашите клиенти

 • Министерски съвет на Република България
 • Национална здравно осигурителна каса и 28 РЗОК
 • Национална агенция за приходите и 57 ТД
 • Национален осигурителен институт и 28 РУСО
 • Министерство на правосъдието
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на физическото възпитание и спорта
 • Държавна агенция за енергийно и водно регулиране
 • Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
 • Агенция по заетостта
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Национална комисия за борба с трафика на хора
 • Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
 • Национална компания „Пристанищна администрация”
 • Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
 • Национална компания "Индустриални зони"
 • Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
 • Център за развитие на човешките ресурси
 • Държавен фонд „Земеделие”
 • Напоителни системи
 • Национален фонд „Култура”
 • Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”

 • Национална служба за съвети в земеделието
 • Агенция по селекция и репродукция в животновъдството
 • Комисия по търговия и защита на потребителите
 • Център за градска мобилност
 • Централен кооперативен съюз
 • Българско национално радио
 • Българска академия на науките
 • Институт за Ядрени Изследвания
 • Софийски университет “св. Климент Охридски“
 • Университет за национално и световно стопанство
 • Шуменски университет
 • Специализирани болници за рехабилитация, София
 • Национална специализирана болница за активно лечение по онкология
 • Болница “Св. Екатерина”
 • Университетска Акушеро-Гинекологична Болница 'Майчин Дом'
 • МБАЛ гр. Русе
 • МБАЛ гр. Разград
 • Институт по океанология гр. Варна


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни