Справки и отчети

Archimed ECM Справки и отчети

Стандартнит справки в системата

  • Деловоден дневник;
  • Разносен лист;
  • Дневник за регистрираните резолюции;
  • Документи очакващи отговор;
  • Просрочени задачи;
  • Просрочени задачи;
  • Монитор на състоянието;
  • И множество други;

Основна функция на всяка информационна система е възможността да се получават бързи, точни и в подходящите сечения справки в целия обхват на приложението й. В Archimed ECM са разработени множество гъвкави настроеваеми справки с възможности за групиране и филтриране на резултатите по произволни метаданни на обектите и/или свързани обекти и без ограничение на количеството обекти попадащи в резултатите на справките.

В това число справки за локализация и разпределение на свързани обекти, с референции по първични идентификатори и  справки за разпределение на обекти по характеристики върху обем без ограничение броя на обектите включително с порядък над 10 000 000 обекта.

Освен стандартни справки и отчети в системата са предвидени  възможности за съставяне на необходимите справки и отчети и постигане на пълен BI (business inteligense).

В системата е реализиран специален тип обект „Отчети” на базата, на който се съставят необходимите справки. Болшинството от отчетите, създавани със средствата на системата се конструират графично без писане на програмен код. В допълнение, системата предлага и интерактивно средство за създаване при необходимост на ad-hoc справки и отчети самостоятелно от страна на потребителите.

В клиентските приложения е бъде включен и Конструктор на отчети с помощта, на който ще е възможно визуално генериране на допълнителни справки и отчети, които не са били предварително подготвени при разработката на приложението. Това средство няма да изисква познания по програмиране, а ще позволява справките да се създават визуално с подбор на подходящите обекти, връзки между тях и филтри. Така създадените справки ще могат да се записват с цел да бъдат използвани в бъдеще.

Генериране на ad-hoc справки

Генерирането на ad-hoc справки се поддържа стандартно от системата. В състава на предлаганото решение, освен предварително разработените справки, ще бъде включена „Конзола за отчети”, което е гъвкаво интерактивно средство за създаване на ad-hoc справки. То позволява бързо и визуално генериране на справки от клиентското приложение, като потребителите не е необходимо да имат каквито и да е познания по програмиране. С помощта на конзолата за отчети могат визуално да се конструират неограничен брой справки.

reports

Генерирането на справки в „Конзолата за отчети” се осъществява чрез използването на „Конструктор на запитване”. Конструктора на запитване е визуален графичен редактор, в който се определят данните от кои обекти на клиентското приложение да участват в справката, а също така сечението, групирането, филтрирането и други показатели за генерираната справка.

Изготвените, с помощта на Конзолата за отчети, справки могат да се запишат от създалия ги потребител и многократно след това да се използват както от него, така и от други потребители.


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни