Archimed ECM сървър

Приложен интерфейс (API)

API

Системата Archimed ECM предлага богато развит и напълно документиран интерфейс за приложно програмиране (API) с възможност за управление на всички основни функции за управление на процесите и документите. Основните функции на интерфейса за приложно програмиране (API) на системата позволяват да се извършват следните основни групи операции:

 • Създаване, обработка и обмен на данни в различни формати;
 • Достъп до всички обекти в системата с техните основни параметри и методи за манипулиране;
 • Поддръжка на различни протоколи за обмен на данни;
 • Поддръжка на различни методи за взаимодействие с външни системи.

Основни API функции

Тези функции са достъпни чрез двата основни сървърни модула на Archimed ECM – Content Engine API (CE) и Process Engine (PE), предлагащи съответните API функции. Те са на разположение във всички основни езици за програмиране, като .NET и Java, както и под формата на Web-услуги (Web Services).

Двата основни приложни програмни интерфейса според възможностите за достъп до тях и използването им са:

Достъп

.NET

Java

Web Service

Content   Engine (CE)

CE .NET   API

CE Java   API

CE WS

Process   Engine (PE)

PE .NET   API

PE Java   API

PE WS

Групи функции

 • Системни функции - работа с потребителска сесия, аутентикация на потребител, начало и край на сесия, параметри на сесията, параметри на потребителя, системни данни и функции, управление на изключенията (exceptions), грешки, и т.н.;
 • Работа с основните обекти на системата (четене, търсене, създаване, модификация) - документни типове, папки, дейности, дела, кореспонденти и кореспондентски групи, индекси, метаданни, структура на организацията - служители и отдели и т.н.
 • Работа с документи (четене, създаване, модификация) – пълен достъп до всички атрибути на даден документ (метаданни, РКК, междинни, задачи, действия, архив и т.н.), създаване на документ, работа с действията към документа, прикачване на файлове и електронен архив към документа, добавяне и редакция на страници, разпознаване OCR, връзки между документи, CheckIn, CheckOut и публикуване на документи, управление на версиите на документите, управление на жизнения цикъл на документите (създаване, редакция, одобрение, публикуване, архивиране) и т.н.
 • Търсене на документи по различни параметри – индекси, метаданни, пълнотекстово търсене, възможност за свързване с външни източници на данни (бази данни и файлови структури), федеративно търсене в множество източници (Federated Search) и т.н.
 • Системни функции - работа с потребителска сесия, аутентикация на потребител, начало и край на сесия, параметри на сесията, параметри на потребителя, системни данни и функции, управление на изключенията (exceptions), грешки, и т.н.;
 • Работа с процеси – стартиране на процес, проследяване на изпълнението по етапи и потребители, проверка на състоянието на процеса, управление на събитията и данните в процеса и т.н.
 • Работа със задачи - създаване на задача, управление на параметрите на задача (текст, краен срок, изпълнител, документи), работа със списъка с поставените задачи, управление на изпълнението на задача и т.н.

В допълнение на основните API функии, съществуват и редица спомагателни функции, които се отнасят до сканирането и графичната обработка на документи, както и до управлението на шаблони и процеси и интеграция с външни системи.

Интеграция

thumb_integrationНаличен е пълен набор от възможности за интеграция с други системи или реализация на специализирани процеси и функции.

Налице са възможности за интеграция с практически произволни хардуерни и софтуерни системи, базирани на широко разпространени отворени стандарти и протоколи за трансфер на данни.

Archimed ECM предлага две основни възможности за интеграция с други системи, позволяващи да се покрие широк спектър задачи:

Позволява интеграция със системи, предоставящи или достъпващи данни, налични на сървъра на системата. Тук например може да се интегрират Plug-In модули за извличане на данни за пълнотекстово индексиране на документи от с нестандартни формати, изграждане на федеративно търсене в други бази данни или файлови структури, реализация на вътрешни административни услуги в рамките на системите на електронното управление и обмен на документи през ЕСОЕД.

Подходящо за интеграция със системи, налични на работните станции на потребителите. Тук например може да се посочат интеграция с клиент за електронна поща Outlook, с пакети от Microsoft Office, както и специализирани хардуерни и софтуерни системи, инсталирани на работната станция на потребителя – система за разпознаване на формуляри (FormOCR) за автоматично индексиране и попълване на метаданни, скенери за баркод, документни скенери, мултифункционални мрежови устройства и т.н.

Включения в системната платформа програмен език, позволява реализацията на произволно сложни комплексни системи, включващи различни методи на интеграция и функции на системата.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни