Archimed ECM сървър

Технологични предимства

Image

Предлаганото софтуерно решение е разработено върху технологична платформа 1C:Enterprise 8, представляваща  универсална система за комплексна автоматизация на различни дейности. Нейната универсалност може  бъде използвана за автоматизация на произволни административни, икономически или управленски дейности.

Основно технологично предимство на предлаганата система  е нейната гъвкавост и лесна  конфигурируемост. Archimed ECM представлява съвкупност от механизми, предназначени за управление на различни типове обекти от дадена предметна област. Набора от обекти, структурата на информационните масиви, алгоритмите за обработка на информацията, съответстващи на поставената цел, определят функциите и възможностите на конкретното приложно решение.

Заедно с конкретно приложение системата Archimed ECM е модулен програмен продукт, ориентиран към определен тип потребители и клас решение. Конфигурацията се създава, развива и поддържа изцяло с вътрешните средства на платформата.

Предложеното софтуерно решение напълно отговаря на всички зададени функционални и нефункционални изисквания, като в много случаи ги надхвърля в значителна степен.

Ключови технологични предимства на Archimed ECM:

Отворена архитектура

Технологичната платформа на Archimed ECM е изградена на основата на отворена архитектура, позволяваща интеграция с произволни информационни системи за реализацията на комплексни решения. Целия изходен код на информационната система е достъпен от платформата.

Платформата позволява клиентския достъп да се осъществява по няколко различни начина – чрез Web-браузър, чрез тънък клиент или чрез пълнофункционален клиент, което дава гъвкави възможности за изграждане на системната архитектура.

Гъвкавост и развитие
Лесна настройка и промяна
Мащабируемост и отказоустойчивост
Сигурност и надеждност
Платформена независимост
Ниска обща цена на притежание
Богата функционалност
Бърза Разработка на Приложения (RAD)
Гъвкав и удобен интерфейс
Лесно администриране и експлоатация
Интеграция с Windows платформа

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни