Archimed ECM сървър

Справки и отчети

Image

Стандартни справки

  • Деловоден дневник;
  • Разносен лист;
  • Дневник за регистрираните резолюции;
  • Документи очакващи отговор;
  • Просрочени задачи;
  • Просрочени задачи;
  • Монитор на състоянието;
  • И множество други;

Основна функция на всяка информационна система е възможността да се получават бързи, точни и в подходящите сечения справки в целия обхват на приложението й.

В Archimed ECM са разработени множество гъвкави настроеваеми справки с възможности за групиране и филтриране на резултатите по произволни метаданни на обектите и/или свързани обекти и без ограничение на количеството обекти попадащи в резултатите на справките.

В това число справки за локализация и разпределение на свързани обекти, с референции по първични идентификатори и  справки за разпределение на обекти по характеристики върху обем без ограничение броя на обектите включително с порядък над 10 000 000 обекта.

Основна функция на всяка информационна система е възможността да се получават бързи, точни и в подходящите сечения справки в целия обхват на приложението й. В Archimed ECM са разработени множество гъвкави настроеваеми справки с възможности за групиране и филтриране на резултатите по произволни метаданни на обектите и/или свързани обекти и без ограничение на количеството обекти попадащи в резултатите на справките.

В това число справки за локализация и разпределение на свързани обекти, с референции по първични идентификатори и  справки за разпределение на обекти по характеристики върху обем без ограничение броя на обектите включително с порядък над 10 000 000 обекта.

Освен стандартни справки и отчети в системата са предвидени  възможности за съставяне на необходимите справки и отчети и постигане на пълен BI (business inteligense).

В системата е реализиран специален тип обект „Отчети” на базата, на който се съставят необходимите справки. Болшинството от отчетите, създавани със средствата на системата се конструират графично без писане на програмен код. В допълнение, системата предлага и интерактивно средство за създаване при необходимост на ad-hoc справки и отчети самостоятелно от страна на потребителите.

В клиентските приложения е бъде включен и Конструктор на отчети с помощта, на който ще е възможно визуално генериране на допълнителни справки и отчети, които не са били предварително подготвени при разработката на приложението. Това средство няма да изисква познания по програмиране, а ще позволява справките да се създават визуално с подбор на подходящите обекти, връзки между тях и филтри. Така създадените справки ще могат да се записват с цел да бъдат използвани в бъдеще.

Генериране на ad-hoc справки

Генерирането на ad-hoc справки се поддържа стандартно от системата. В състава на предлаганото решение, освен предварително разработените справки, ще бъде включена „Конзола за отчети”, което е гъвкаво интерактивно средство за създаване на ad-hoc справки. То позволява бързо и визуално генериране на справки от клиентското приложение, като потребителите не е необходимо да имат каквито и да е познания по програмиране. С помощта на конзолата за отчети могат визуално да се конструират неограничен брой справки.

reports

Генерирането на справки в „Конзолата за отчети” се осъществява чрез използването на „Конструктор на запитване”. Конструктора на запитване е визуален графичен редактор, в който се определят данните от кои обекти на клиентското приложение да участват в справката, а също така сечението, групирането, филтрирането и други показатели за генерираната справка.

Изготвените, с помощта на Конзолата за отчети, справки могат да се запишат от създалия ги потребител и многократно след това да се използват както от него, така и от други потребители.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни