Archimed eProcess/.NET

Archimed eProcess

Аrchimed eProcess е завършено Client/Server решение за управление на бизнес процеси (Workflow), подходящо за средни и големи организации.

Аrchimed eProcess работи в локалната мрежа на потребителя и отдалечено през WEB - самостоятелно или напълно интегрирано с останалите модули на Archimed eDMS.

Archimed eProcess Ви дава възможност да създадете собствени правила за работа с документите във вашата организация, наред с работна рамка за последователността от действия, които трябва да извършва всеки служител при работата с тях.

Аrchimed eProcess е изключително гъвкав по отношение на настройките спрямо вътрешните правила и организация на работа. Продуктът позволява да изградите схема от регистри и видове документи, които покриват изцяло вашите изисквания.

Аrchimed eProcess ви осигурява възможността да следите и управлявате задачите в работните процеси във чрез описание на отделните етапи от тяхното изпълнение, конкретни изпълнители и действия, които те могат да осъществят, както и срокове за завършване на работата в етапа.

Archimed eProcess дефинира потребителски роли с ясни нива на достъп за въвеждане, промяна и преглед на въведената информация, гарантира необходимото ниво на защитеност и елиминира възможността за не регламентиран достъп.

Аrchimed eProcess осигурява детайлна информация за всички изпълняващи се в момента процеси, както за състоянието им като цяло (приключен/неприключен), така и за всеки отделен етап - текущ етап на изпълнение (изпълнител, действие, срок), състояние на текущия етап (просрочен/непросрочен) и други.

Задачите и свързаните с тях документи в Аrchimed eProcess се придвижват последователно между всички участници в работния процес без никаква загуба на време и информация. Изпълнената задача на даден етап от процеса автоматично генерира задача към следващия участник, като същевременно му доставя всички необходими за изпълнението й документи.

С Archimed eProcess всеки служител вижда всички поставени му задачи при стартиране на продукта. Системата напомня за всички наближаващи или изтекли срокове посредством лесно програмиране на аларми, които дават възможност за директен достъп до задачата или документа, за които се отнасят.

Развитата система за уведомявания в Аrchimed eProcess осигурява винаги актуална информация за изпълнението на задачите в реално време както на самите изпълнители, така и на мениджърите, наблюдаващи процесите. 

Автоматичното изпращане на електронно съобщение до e-mail адреса на получателя на документ, изпълнителя на задача, поставилия задачата след нейното изпълнение и т.н. гарантират достъп на служителите до всички важни събития, които ги засягат, дори когато са извън своя офис и не могат да използват Archimed eProcess.

За да осъществява ефективен контрол "в реално време", Archimed eProcess ви дава на разположение богат набор от справки, с които Вие можете да получите по всяко време актуална статистическа, оперативна и контролна информация, която до голяма степен да улесни вземането на управленчески решения, както и превантивни и коригиращи мерки за повишаване на ефективността на работа.

[pb_row][pb_column][pb_text]

 


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни