Archimed eProcess/.NET

Image

Аrchimed eProcess е завършено Client/Server решение за управление на бизнес процеси (Workflow) и документи, подходящо за малки, средни и големи организации.

Аrchimed eProcess работи в локалната мрежа на потребителя и отдалечено през WEB - самостоятелно или напълно интегрирано с останалите модули на Archimed eDMS.

Archimed eProcess Ви дава възможност да създадете собствени правила за работа с документите във вашата организация, наред с работна рамка за последователността от действия, които трябва да извършва всеки служител при работата с тях.

Аrchimed eProcess е изключително гъвкав по отношение на настройките спрямо вътрешните правила и организация на работа. Продуктът позволява да изградите схема от регистри и видове документи, които покриват изцяло вашите изисквания.

Вашето решение с Archimed ZERO

Електронен архив

Завършено решение за сървърно управление на електронни документи през техния жизнен цикъл.

Управление на бизнес процеси

Завършено решение за управление на бизнес процеси (Workflow), подходящо за средни и големи организации.

Аrchimed eProcess ви осигурява възможността да следите и управлявате задачите в работните процеси чрез описание на отделните етапи от тяхното изпълнение, конкретни изпълнители и действия, които те могат да осъществят, както и срокове за завършване на работата в етапа.

Archimed eProcess дефинира потребителски роли с ясни нива на достъп за въвеждане, промяна и преглед на въведената информация, гарантира необходимото ниво на защитеност и елиминира възможността за нерегламентиран достъп.

Аrchimed eProcess осигурява детайлна информация за всички изпълняващи се в момента процеси, както за състоянието им като цяло (приключен/неприключен), така и за всеки отделен етап - текущ етап на изпълнение (изпълнител, действие, срок), състояние на текущия етап (просрочен/непросрочен) и други.

Задачите и свързаните с тях документи в Аrchimed eProcess се придвижват последователно между всички участници в работния процес без никаква загуба на време и информация. Изпълнената задача на даден етап от процеса автоматично генерира задача към следващия участник, като същевременно му доставя всички необходими за изпълнението й документи.

С Archimed eProcess всеки служител вижда всички поставени му задачи при стартиране на продукта. Системата напомня за всички наближаващи или изтекли срокове посредством лесно програмиране на аларми, които дават възможност за директен достъп до задачата или документа, за които се отнасят.

Развитата система за уведомявания в Аrchimed eProcess осигурява винаги актуална информация за изпълнението на задачите в реално време както на самите изпълнители, така и на мениджърите, наблюдаващи процесите. 

Автоматичното изпращане на електронно съобщение до e-mail адреса на получателя на документ, изпълнителя на задача, поставилия задачата след нейното изпълнение и т.н. гарантират достъп на служителите до всички важни събития, които ги засягат, дори когато са извън своя офис и не могат да използват Archimed eProcess.

За да осъществява ефективен контрол "в реално време"Archimed eProcess ви дава на разположение богат набор от справки, с които Вие можете да получите по всяко време актуална статистическа, оперативна и контролна информация, която до голяма степен да улесни вземането на управленчески решения, както и превантивни и коригиращи мерки за повишаване на ефективността на работа.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни