Archimed eProcess/.NET

Предимства и ползи

Ползите:

Решенията базирани на Archimed eDMS правят Вашия бизнес управляем и печеливш и имат следните основни предимства:

 • Повишена производителност 
 • Подобрена ефективност 
 • Подобрено обслужване на клиентите и партньорите
 • Улеснено контролиране на процеса на изпълнение.
 • Ефективно управление и оптимизация на бизнес процесите в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения.
 • Понижаване на оперативните разходи
 • Намаляване на разходите за съхранение и обмен на документи
 • Икономия на време и намаляване на субективните грешки в процеса на работа
 • Намаляване рисковете от загуби и неустойки поради изчезнала кореспонденция и/или просрочени задачи и задължения

Предимства

 • Реализиран с Archimed eDMS – водеща платформа за управление на работни процеси и документооборот, доказана в ежедневната работа на стотици организации в страната и чужбина.

 • Доставяне на критична информация за подпомагане на ръководителя в процеса на взимане на ключови решения при управление на фирмата.

 • Подобрено управление на работните процеси. Един документ може да бъде използван едновременно от различни потребители в различни отдели. Системата прави възможна комплексната маршрутизация и насочване на “пакети” от документи и данни, в съответствие с вашите бизнес процеси.

 • По-висока производителност на служителите. Автоматизацията на повечето бизнес процеси води до елиминирането на редица ненужни действия. Позволява на потребителите да се концентрират върху работата си, а не върху средствата и начините за нейното извършване.
 • По-добър контрол на изпълнение на задачите. Наличието на средства за контрол на изпълнението на задачите и сроковете за това дава обратна връзка на ръководството за хода на процесите в организацията.

 • Бързо търсене по критични процеси. Потребителите могат да намерят за секунди информация по протичащите или вече протекли процеси, да проследяват срокове по документи и конкретни задачи от даден процес.

 • Работа без загуба на данни и без загуба на време - Значително намалява рисковете от загуби и неустойки поради изчезнала кореспонденция и/или просрочени задачи и задължения.

 • Бързо и лесно електронно съгласуване,  утвърждаване и подписване на документи чрез електронен подпис. Системата предоставя възможност за няколко начина на подписване на документи посредством електронен подпис или друг утвърден сертификат - подписване на самия документ или подписване на страниците на документа в електронен архив.

 • Подобрено обслужване на клиентите и партньорите. Докато клиентът или партньорът е на телефона, можете да намерите и преглеждате важни файлове, свързани с него – кореспонденция, поръчки, фактури, справки за извършени услуги, статус на процесите инициирани от него.

 • Гарантирана сигурност на данни и документи с различни нива на достъп на потребителите спрямо ролята в организацията. Всеки потребител получава потребителско име и парола, както и има различни права на видимост и достъп до документите, в зависимост от длъжността, която заема в организацията. Допълнителна гаранция за сигурност е възможността за логване с активна директория или електронен подпис/сертификат.

 • Оптимизация на работните потоци в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения. 

 • Възможност за интеграция с други, използвани от организацията системи. Чрез модул  Archimed Intergation Services, имате възможност да интегрирате Archimed с останалите системи във вашата организация и автоматично да се изпраща информация от една система в друга. Така изграждате единна работна среда за обмен на данни документи и информация.

 • Първокласна техническа поддръжка на потребителите. Специализираните екипи за развитие, контрол на качеството и консултиране на потребителите на Archimed, както и стотиците успешни внедрявания, напълно елиминират риска от загуба на данни, провалени проекти и проблеми в информационата сигурност.

 • ISO 9001, ISO 27000 и ISO 20000-1. Archimed eDMS се разработва, тества, доставя, внедрява и поддържа съгласно постоянно действуващи системи за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите. Така Вие сте спокойни, че получавате качествени решения, следващи Вашите изисквания за сигурност на данните и достъпа до тях.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни