Archimed eZOP

Archimed eZOP

Archimed eZOP представлява система за управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки, който същевременно покрива всички изисквания на чл. 22б от ЗОП за публикуване на всички документи в специализирана секция Профил на купувача в уебсайта на Възложителя.

 • Управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки – обхваща цялостния документооборот от момента на вземане на решение за откриване на поръчката до момента на приключване на изпълнението й, включително цялостната кореспонденция с участниците.
 • Управление на изпълнението на договорите, включително плащанията и гаранциите към тях.
 • Актуализация и поддържане на завършен Профил на купувача в сайта, позволяващ публикуването на всички изисквани от ЗОП документи с удостоверяване на времето на публикуване. В „Профила на купувача“ се предоставя достъп до всички документи по обществените поръчки, включително информация за сключените договори без поръчка и обща информация като предвателни обявления и вътрешните правила на възложителя.
 • Гъвкави възможности за работа – системата позволява използването на пълната функционалност както чрез браузър (през Web), така и със специализаран клиент (Desktop). Това позволява да се отчитат индивидуалните предпочитания на потребители, както и да се прилага ефективно ИТ политиките на дадена организация.
 • Надеждна и гъвкава технологична платформа - гарантира сигурната работа на системата, възможности за разширение при необходимост, както и независимост от операционни системи и бази данни. Системата предалага пълни възможности за администриране на ролите и потребителите и проследяване на всички извърешни действия.
 • Гарантиране на сигурността и автентичността на информацията – всички документи се съхраняват само и единствено на вашите сървъри. В чувствителна област като обществените поръчки прилагането на хоствано решение има сериозни недостатъци, доколкото е невъзможно гарантирането на сигурността на информацията и осигуряването на равноправен достъп до нея от страна на доставчика на услугата, който може да бъде и заинтересована страна и да се окаже в конфликт на интереси.
 • Ниски оперативни разходи - при закупуване на системата в рамките на еднократната лицензионна такса, ние предоставяме безсрочно право на ползване, а не годишен наем, който може значително да се промени след първата година, когато в системата бъде натрупана достатъчно информация и цената за смяна на доставчика ще бъде значителна.
 • Доказан и сигурен доставчик – ДАВИД Холдинг АД е фирма с над 20 годишна история и е познато име в областта на информационните технологии. Клиентите познават качеството на работата ни, като допълнителна гаранция за това са налични сертификати за въведените системи за управление на качеството, информационна сигурност и поддръжката на ИТ решения по международните стандарти ISO 9001, ISO 27001 и ISO 20000-1.
 • Лиценз за информационна система за управление на профила на купувача – включва безсрочно неизключително право на ползване на цялата система, базирана на броя едновременно работещи (конкурентни) потребителя в организацията.
 • Неограничен брой поръчки и неограничен брой потребители на публичната част (Профила на купувача) в интернет сайта.
 • Инсталация и настройка на системата върху вашите сървъри и интегриране на публичната част (Профила на купувача) в сайта.
 • Обучение на потребителите за работа със системата.
 • Поддръжка и актуализация на системата за 12 месеца.

 


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни