Archimed eProcess Client 2021

Новa функционалност и подобрения

Image
Нова функционалност
 1. Нова функционалност – Разработка на механизми за заличаване на лични данни и документи в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в модул Archimed eProcess:
  • Привеждане на Archimed eDMS в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в частта му за заличаване на лични данни, чрез добавяне на функционалност, която да дава възможност за заличаване на данни, след изтичане на определен срок;
  • Намаляване на обема от съхранявани лични данни, ограничавайки по този начин размера на евентуалната щета, която би настъпила при кражба на базата;
  • Намаляване на обема на съхраняваната, ненужна информация от организациите и освобождаване на сървърен ресурс;
  • Осигуряване на възможност за изготвяне на справка/списък описваща документите, подготвени за заличаване.
 2. Нова функционалност – при изпращане на съобщения, чрез електронен обмен, вече е възможно да се дефинира изпращането на подписано съдържание от електронен архив със следните стойности:
  • Само съдържание;
  • Съдържание с прикрепен подпис (attached signature);
  • Съдържание с отделен подпис (detached signature) - настройка по подразбиране.

При извършване на следните действия се изпраща указаното съдържание:

  • Изпращане на документ, чрез СЕОС или ССЕВ;
  • Изпращане на документ, чрез имейл от електронен обмен.
 1. Нова функционалност – създадена е възможност всички данни от тип BLOB (Binary large object) да бъдат съхранявани на различно от текущото място на което са се съхранявали до момента в предходни версии на Архимед. Това са всички прикачени файлове в електронните архиви на документи, получени и изпратени имейли, файловете от електронния обмен и др. Това дава следните предимства (и не само):
  • Възможно е драстично да се намали размерът на основната база на Архимед, постигайки по този начин по-високо бързодействие на приложението;
  • Възможно е лесно, динамично в зависимост от нуждата да се добавят нови места за съхранение на BLOBs (включително на различни, отделни физически места за съхранение), като е възможно те да бъдат в следните състояния, в зависимост от нуждата:
   • Disabled;
   • Read only;
   • Read and Write.
  • Възможно е в различни места за съхранение на BLOBs, да се съхраняват различни типове (в зависимост от източника си) данни. Например в един BLOB storage да се съхраняват данните от електронния обмен, а в друг данните от електронен архив на документи;
  • Към момента се поддържат два типа BLOB storages:
   • SqlServerBlobStorage – данните се съхраняват в MSSQL база данни;
   • FileSystemBlobStorage – данните се съхраняват във файловата система;
  • Значително се удължава възможността за използване на безплатната версия на MS SQL Server – SQL Server Express Edition, която поддържа работа с бази с размер не надвишаващ 10GB, поради възможността да се използва FileSystemBlobStorage за големите обекти от данни в Архимед (изнасяйки ги по този начин, извън основната база);
  • Възможно е значително да се улесни работата на системните администратори на системата, давайки възможност да се архивира ежедневно само част от системните данни на Архимед, в зависимост от избраната конфигурация на BLOB
 2. Нова функционалност – добавена е поддръжка на протокол от тип „имейл“ към електронен обмен. Тази функционалност изцяло замества и разширява интеграцията с Microsoft Outlook, която присъстваше в предходните версии на Архимед.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни