Archimed eProcess Client 2021

Новa функционалност и подобрения

Image
Нова функционалност
 1. Нова функционалност – Разработка на механизми за заличаване на лични данни и документи в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в модул Archimed eProcess:
  • Привеждане на Archimed eDMS в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в частта му за заличаване на лични данни, чрез добавяне на функционалност, която да дава възможност за заличаване на данни, след изтичане на определен срок;
  • Намаляване на обема от съхранявани лични данни, ограничавайки по този начин размера на евентуалната щета, която би настъпила при кражба на базата;
  • Намаляване на обема на съхраняваната, ненужна информация от организациите и освобождаване на сървърен ресурс;
  • Осигуряване на възможност за изготвяне на справка/списък описваща документите, подготвени за заличаване.

 2. Нова функционалност – предоставена е възможност за извличане на данни от Търговски регистър (Справка за актуално състояние) по въведен ЕИК на кореспондент, за администрациите имащи достъп до този регистър в REGIX (Registry Information eXchange system);
 1. Нова функционалност – добавена е възможност за отказ от регистрация на входящо ССЕВ съобщение (по подобие на отказ от регистрация на СЕОС съобщение). Тази функционалност е полезна в случаите, когато съобщението не е подходящо за регистрация в Archimed eProcess (защото не съдържа заявление или е изпратено с грешен адресант)

 2. Нова функционалност – създадена е възможност за ограничаване на възможността за изпращане и получаване на големи съобщения, чрез ССЕВ и СЕОС до размери, които се поддържат от съответните библиотеки/протоколи. За целта е добавена настройка на ниво регистър от електронния обмен: "Максимален размер на съобщението (MB)". По подразбиране не е въведена стойност, т.е. няма ограничение;

 3. Нова функционалност – вече е възможно да се укаже периодът, през който се изпращат генерираните от приложението имейли. До момента този период беше фиксиран на десет минути. Стойността на настройката се управлява през Archimed Management – Настройки/Имейл
Подобрения

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни