Archimed eProcess.NET Client 2021

Новa функционалност и подобрения

Image
Нова функционалност
 1. Нова функционалност – вече е възможно да се укаже периодът, през който се изпращат генерираните от приложението имейли. До момента този период беше фиксиран на десет минути. Стойността на настройката се менажира от Archimed Management – Настройки/Имейл;
 2. Нова функционалност – добавена е нова страница „Документи“ (./Document.aspx) в която е наличен списък с достъпните за потребителя документи. Списъкът може да се филтрира, чрез няколко бързи филтъра, които по същество представляват филтър:
  • По краен срок на документа (Всички, В срок, Просрочен, Застрашен);
  • По вид кореспонденция (Всички, Входяща, Изходяща, Вътрешна);
  • По дата на регистрация (Днес, Посл. ден, Посл. седмица, Посл. месец или указан от потребителя период);
  • По състояние (Всички, Чернова, Работен, Публикуван);
  • По регистратор (Всички, Регистриран от мен);
  • Насочени към (Всички, Насочен към мен).
 3. Нова функционалност – за да се постигнат следните цели:
  • Да се повиши ергономичността и потребителското удовлетворение при работа с приложението;
  • Да се осигури бърз достъп до текущите задачи и документи с минимален брой итерации на потребителя с мишката;
  • Да се понижи вероятността за наличие на потребителски грешки, породени от недоглеждане (пропусната задача или документ).

Създадена е изцяло нова страница в приложението - „Работен плот“. В нея са добавени четири броя таблици, включващи информация за последно регистрираните в системата (най-нови):

 • Поставени към мен неотговорени задачи;
 • Насочени към мен документи;
 • Мои чернови;
 • Мои работни документи.

Освен това са добавени броячи, включващи общия брой на съответните елементи и бърза връзка към техния пълен списък.

Тази нова страница е възможно да бъде конфигурирана, като начална страница на приложението;

 1. Цялостно визуално обновяване – приложението вече има изцяло нов облик и съвременно излъчване. Изцяло е сменена темата на приложението, като е променено цветовото оформление, консолидирани са в един стил и са променени всички икони, променени са и шрифтовете. На практика са направени промени по всички страници от приложението, включително е променен и основният изглед (РКК) на документ. Новият дизайн е модерен, осигурява по-добра прегледност на данните и акцентира на важната информация в страниците;
  dashboard rkk
 2. Нова функционалност – механизми за заличаване на лични данни и документи в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в модул Archimed eProcess. За целта е разработен нов модул, който се активира при желание на организацията използваща системата, чрез нов лицензен ключ. Основните цели, които той покрива са следните:
  • Привеждане на Archimed eDMS в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в частта му за заличаване на лични данни, чрез добавяне на функционалност, която да дава възможност за заличаване на данни, след изтичане на определен срок;
  • Намаляване на обема от съхранявани лични данни, ограничавайки по този начин размера на евентуалната щета, която би настъпила при кражба на базата;
  • Намаляване на обема на съхраняваната, ненужна информация от организациите и освобождаване на сървърен ресурс;
  • Осигуряване на възможност за изготвяне на справка/списък описваща документите, подготвени за заличаване.
 1. Нова функционалност – при регистрация на съобщение получено, чрез електронен обмен (без оглед на използвания протокол), вече е възможно ново-регистрираният документ да бъде документ-отговор. Поддържат се следните комбинации:
  • Да се регистрира междинен документ, отговор на текущата преписка;
  • Да се регистрира междинен документ, отговор на произволна преписка;
  • Да се регистрира документ-преписка, отговор на произволна преписка;
  • Да се регистрира документ-преписка, отговор на произволен междинен документ;
 2. Нова функционалност – при наличие на връзка с външни източници за извличане на кореспондентски данни (например RegIX, ГРАО), при редакция на кореспондент е наличен бутон „Импортирай“. Чрез него е възможно да се опреснят данните на кореспондент с въведен валиден идентификатор ЕГН, ЕИК;
 3. Нова функционалност – предоставена е възможност за извличане на данни от Търговски регистър (Справка за актуално състояние) по въведен ЕИК на кореспондент, за администрациите имащи достъп до този регистър в REGIX (Registry Information eXchange system);
 4. Нова функционалност – добавена е възможност за отказ от регистрация на входящо ССЕВ съобщение (по подобие на отказ от регистрация на СЕОС съобщение). Тази функционалност е полезна в случаите, когато съобщението не е подходящо за регистрация в Archimed eProcess (защото не съдържа заявление или е изпратено с грешен адресант). Съответно:
  • Могат да се отказват от регистрация, само входящи ССЕВ съобщения, които са достъпни за потребителя и все още не са регистрирани;
  • При отказване от регистрация на ССЕВ съобщение:
   • Генерира изходящо ССЕВ съобщение със заглавие и тяло, въведени от потребителя;
   • Така генерираното съобщение, се записва в нишката на съобщението, което се отказва;
  • Променя се статусът на входящото ССЕВ съобщение на "Отказан".
 5. Нова функционалност – Създадена е възможност за ограничаване на  възможността за изпращане и получаване на големи съобщения, чрез ССЕВ и СЕОС до размери, които се поддържат от съответните библиотеки/протоколи. За целта е добавена настройка на ниво регистър от електронния обмен: "Максимален размер на съобщението (MB)". По подразбиране не е въведена стойност, т.е. няма ограничение;
Подобрения

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни