Archimed eProcess

Предимства и ползи

Ползите:

Решенията базирани на Archimed eDMS правят Вашия бизнес управляем и печеливш и имат следните основни ползи:

 • Повишена производителност 
 • Подобрена ефективност 
 • Подобрено обслужване на клиентите и партньорите
 • Улеснено контролиране на процеса на изпълнение
 • Ефективно управление и оптимизация на бизнес процесите в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения
 • Понижаване на оперативните разходи
 • Намаляване на разходите за съхранение и обмен на документи с до 30%
 • Оптимизира процеса на търсене на документи с минимум 60%
 • Икономия на време и намаляване на субективните грешки в процеса на работа
 • Намаляване рисковете от загуби и неустойки поради изчезнала кореспонденция и/или просрочени задачи и задължения

Предимства

 • Водеща платформа за управление на бизнес процеси и документооборот, доказана в ежедневната работа на стотици организации в страната и чужбина с над 20 000 лицензирани потребителя

 • Нов оптимизиран интерфейс: Новият дизайн е модерен, осигурява по-добра прегледност на данните и акцентира на важната информация в страниците, така, че да се повиши удобството на потребителите при нейното използване и изпълнение на дейностите.

 • Доставяне на критична информация и системни уведомления за подпомагане на служителите при изпълнение на техните задължения и на ръководителите в процеса на взимане на ключови решения при управление на фирмата.

 • Бързо търсене на документи и процеси: Потребителите могат да намерят за секунди информация за нужните документи или за протичащите или вече протекли процеси, да проследяват срокове по документи и конкретни задачи от даден процес.
Image

 

 • Подобрено управление на работните процеси в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения: Един документ може да бъде използван едновременно от различни потребители в различни отдели. Системата прави възможна комплексната маршрутизация и насочване на “пакети” от документи и данни, в съответствие с вашите бизнес процеси. Освен това значително намалява времето за придвижване на документи и разходи за копирането им между отделните офиси и подделения.

 • По-висока производителност на служителите: Автоматизацията на повечето бизнес процеси води до елиминирането на редица ненужни действия. Позволява на потребителите да се концентрират върху работата си, а не върху средствата и начините за нейното извършване.

 • По-добър контрол на изпълнение на задачите: Наличието на средства за контрол на изпълнението на задачите и сроковете за това дава обратна връзка на ръководството за хода на процесите в организацията.

 • Пълнотекстово търсене в съдържанието на импортираните файлове или сканираните документи: Използвайки OCR engine за оптично разпознаване на символи на ABBYY Fine Reader или този на Tesseract, системата може да разпознава или индексира текст в сканираните документи и впоследствие да търсите в тяхното съдържание.

 • Бърза и лесна регистрация и изпращане на документи по имейл, директно през системата: през Outlook или чрез допълваш модул Е-mail протокол.

 • Работа без загуба на данни и без загуба на време: Значително намалява рисковете от загуби и неустойки поради изчезнала кореспонденция и/или просрочени задачи и задължения.

 • Бързо и лесно електронно съгласуване,  утвърждаване и подписване на документи чрез електронен подпис: Системата предоставя възможност за няколко начина на подписване на документи посредством електронен подпис или друг утвърден сертификат - подписване на самия документ или подписване на страниците на документа в електронен архив.

 • Подобрено обслужване на клиентите и партньорите: Докато клиентът или партньорът е на телефона, можете да намерите и преглеждате важни файлове, свързани с него – кореспонденция, поръчки, фактури, справки за извършени услуги, статус на процесите инициирани от него.

 • Гарантирана сигурност на данни и документи с различни нива на достъп на потребителите спрямо ролята в организацията: Всеки потребител получава потребителско име и парола, както и има различни права на видимост и достъп до документите, в зависимост от длъжността, която заема в организацията. Допълнителна гаранция за сигурност е възможността за логване с активна директория или електронен подпис/сертификат.

 • Възможност за интеграция с други, използвани от организацията системи: Чрез модул  Archimed Intergation Services, имате възможност да интегрирате Archimed с останалите системи във вашата организация и автоматично да се изпраща информация от една система в друга. Така изграждате единна работна среда за обмен на данни документи и информация.

 • Съхранение на базата данни с документи на локален сървър или в избрана от съответната организация облачна среда.

 • Първокласна техническа поддръжка - Специализирани екипи за развитие, контрол на качеството и консултирането на потребителите на Archimed, както и стотици успешни внедрявания елиминират риска от загуба на данни, провалени проекти и проблеми в информационната сигурност;

 • ISO 9001, ISO 27000 и ISO 20000-1: Archimed eDMS се разработва, тества, доставя, внедрява и поддържа съгласно постоянно действуващи системи за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите. Така Вие сте спокойни, че получавате качествени решения, следващи Вашите изисквания за сигурност на данните и достъпа до тях.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg