Банки и финансови институции

Истории на успеха

Първа Инвестиционна Банка

logo-bgПърва инвестиционна банка АД е учредена на 8 октомври 1993 г. в София с пълен банков лиценз за осъществяване на операции в България и в чужбина. Изключително бързо Първа инвестиционна банка се налага като една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си и осигурява отлични възможности за кариера на служителите.

Юнионбанк

unionbankМКБ Юнионбанк е институция с над 17 годишна история на българския банков пазар. От 2006 г. банката става част от международната група Bayern LB/MKB Bank, която е четвъртата по големина банка в Унгария по размер на активите. Банката е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финанансов пазар. Постиженията ѝ намират и обществено признание в редица награди и отличия. МКБ Юнионбанк е традиционен и доказан партньор на бизнеса и домакинствата, залага на високи стандарти в обслужването. Нейни клиенти са както големи местни и международни компании, така и малки и средни фирми, частни клиенти.

International Asset Bank

iabИнтернешънъл Асет Банк АД е универсална банка, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. На територията на страната има 33 клона и 48 офиса в 68 населени места, като тя е една от петте останали изцяло български банки. Приоритет за финансовата институция са корпоративните клиенти, както и малките и средни предприятия. Банката има изградени традиции в работата с тях и предлага продуктите, необходими за развитието на техния бизнес.

Корпоративна Търговска Банка

ktbПрез последните години Корпоративна търговска банка АД се установи като една от най-динамично развиващите се банки, съчетаваща в себе си традиции и бъдеще. Дейността на банката е насочена към предоставянето на нестандартни банкови услуги и цялостни финансови решения, персонално подготвени за нуждите на всеки заинтересован.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg