Държавна администрация

Електронно правителство

Archimed Online Services e специализирана платформа на Archimed eDMS, насочена към предоставяне на електронни услуги през Internet на външни за Вашата организация потребители - граждани, фирми, държавни и общински организации, и др.

Решението дава възможност на външните потребители сами да регистрират от "в къщи" своите документи (молби, заявления, искания за услуга, жалби и др.) през Интернет, като по този начин инициират автоматично стартиране на процес за обработка на тяхната заявка с Archimed e-Process в организацията, предоставяща електронната услуга.

Модулът работи от WEB-страница на организацията и позволява:

 • иницииране на услуга от граждани или фирми по електронен път;
 • проверка статуса на услугата от граждани или фирми по електронен път;
 • получаване на резултата от изпълнение на услугата по електронен път.

За всяка инициирана услуга, заявителят може да провери:

 • на кой етап от обработката е услугата в момента;
 • какви задачи са поставени и какъв е техния текущ статус;
 • регистрираните в системата междинни документи при изпълнение на услугата;
 • и получи резултата от инициираната услуга по електронен път.

Archimed Online Services повишава клиентската удовлетвореност:

 • Спестява време на гражданите и фирмите
 • Осигурява достъп до информация в реално време з
 • Дава достъп до услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Не по-малко важни са и ползите за Вашата организация:

 • Намаляване на оперативните разходи във фронт офиса с до 30 %
 • Повишаване ефективността на административния персонал с 20 %
 • Намаляване на времето за административно обслужване с 40 %

Реализирани електронни услуги за гражданите и бизнеса

 • издаване на осигурителна книжка
 • издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения за безработица
 • издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и
 • издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/и
 • издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ
 • подаване на документ за учащ от лицето
 • подаване на информация за учащ от учебно заведение

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg