Индустрия, ютилитис и услуги

Истории на успеха

Мини Марица Изток ЕАД

“Мини Марица-изток” ЕАД  е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България. Компанията експлоатира “Източномаришкото лигнитно находище” и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. В изпълнение на основната си дейност по добив на въглища, предприятието използва значителен арсенал от тежкото минно оборудване, включващо роторни и верижни багери, насипообразуватели (абзетцери), гумено-лентови транспортьори, и задвижващи и обратни станции за тях.

Е.ОН

eonЕ.ОН е една от най-големите частни енергийни компании в света. През 2010 година над 85 000 служители от дъщерните компании в Европа, Русия и Северна Америка са реализирали продажби за близо 93 милиарда евро. В началото на 2005 година Е.ОН България ЕАД става собственик на 67% от Електроразпределение - Варна" АД и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД. През януари 2006 година компанията преотстъпва 8% от дяловете си в електроразпределителните дружества (ЕРД) на Европейската банка за възстановяване и развитие, запазвайки мажоритарен дял.

WorleyParsons Nuclear Services

parsonsWorley Parsons Nuclear Services, в качеството си на архитект/инженер на проекта за изграждане на АЕЦ Белене и водещ консултант на Националната Електрическа Компания, разчита на Archimed EDMS за управлeнието на над 500,000 документа, изображения и метаданни за ядрения проект – с общ обем над 1 TB до сега. Изборът и внедряването на система за управление на документите е основна задача при управление на конфигурацията на съоръженията в проекта АЕЦ Белене,  с цел координация и верификация на информацията за съоръженията, документиране на процесите на инженерно проектиране и изграждане, за гарантиране на сигурността, качеството и структурната цялост на централата. 

Петрол Холдинг АД

Петрол Холдинг АД е най-голямата частна петролна компания в България. Във връзка с бързото разрастване на бизнеса и персонала възниква естествена необходимост от система за управление на документите и работните процеси. За реализацията й компанията се спира на интегрираната система за управление на документи Архимед.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg