Анализ на текущите бизнес процеси

fas fa-chart-line

За да подобрите цялата управленска, оперативна и статистическа дейност в организацията си, Вие искате да оптимизиране управлението на бизнес процесите и свързаните с тях документите, но не знаете как.

Ние можем да ви помогнем, като изготвим първоначално проучване и анализ на текущото състояние във вашата организация, да дефинираме проблемните области и звена и съответно какви подобрения са необходими.

Като резултат от процеса ще изготвим технически проект със съответните план графици за различните типове дейности и оптимизация на процесите, както и определяне кои модулни решения на Archimed eDMS биха били най-подходящи за вас.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg