Интеграция с Core системи

fas fa-link

Преобладаваща част от организациите днес използват няколко софтуерни системи и приложения в ежедневната си дейност, които да изпълняват специфични задачи на всяко отделно звено.

Използването на множество системи обаче често създава неудобство на служителите, затруднява и забавя процесите на изпълнение, предвид нуждата от адаптация към особеностите на всяка отделна система.

Чрез специализираният модул за интеграция на Archimed, ние реализираме услуга за интеграция с вашите Core системи, така че информацията автоматично да се изпраща от едната система в другата.

По този начин ще надградите използването на Archimed и ще изградите единна работна среда за обмен на данни, документи и информация, както и ще оптимизирате дейността си.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg