Разработка и внедряване на решение

fas fa-drafting-compass

След изготвяне на съответния анализ на състоянието и проблемите във Вашата организация, ние можем да ви предоставим услуга по разработка и/или внедряване на решение при Вас. 

Конкретните стъпки по внедряване включват инсталиране на  модулите на системата, настройка и конфигурация на базата данни, обучение на системни администратори и служителите при Вас за работа със системата, тестов период на ползване,  корекции при необходимост и стартиране в реална експлоатация.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg