Разработка на Custom функционалност

fas fa-code

Всяка организация има своите специфики на работа и особености на процесите. За да отговорим максимално на разнообразните нужди на нашите потребители и техните желания, ние можем да ви предоставим услуга по разработка на custom функционалности, които да бъдат съобразени с вашия начин на работа и са от ключово за вас значение.

Процесът включва проучване и анализ на необходимостта от разработка на допълнителна функционалност, срещи за уточнения на спецификите по разработката, изготвяне на задание и изпълнение на разработката, предоставяне и тестване на разработената функционалност и реална експлоатация.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg