Държавна администрация

Електронно правителство

Archimed Online Services e специализирана платформа на Archimed eDMS, насочена към предоставяне на електронни услуги през Internet на външни за Вашата организация потребители - граждани, фирми, държавни и общински организации, и др.

Решението дава възможност на външните потребители сами да регистрират от "в къщи" своите документи (молби, заявления, искания за услуга, жалби и др.) през Интернет, като по този начин инициират автоматично стартиране на процес за обработка на тяхната заявка с Archimed e-Process в организацията, предоставяща електронната услуга.

Модулът работи от WEB-страница на организацията и позволява:

 • иницииране на услуга от граждани или фирми по електронен път;
 • проверка статуса на услугата от граждани или фирми по електронен път;
 • получаване на резултата от изпълнение на услугата по електронен път.

За всяка инициирана услуга, заявителят може да провери:

 • на кой етап от обработката е услугата в момента;
 • какви задачи са поставени и какъв е техния текущ статус;
 • регистрираните в системата междинни документи при изпълнение на услугата;
 • и получи резултата от инициираната услуга по електронен път.

Archimed Online Services повишава клиентската удовлетвореност:

 • Спестява време на гражданите и фирмите
 • Осигурява достъп до информация в реално време з
 • Дава достъп до услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Не по-малко важни са и ползите за Вашата организация:

 • Намаляване на оперативните разходи във фронт офиса с до 30 %
 • Повишаване ефективността на административния персонал с 20 %
 • Намаляване на времето за административно обслужване с 40 %

Реализирани електронни услуги за гражданите и бизнеса

 • издаване на осигурителна книжка
 • издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения за безработица
 • издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и
 • издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/и
 • издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ
 • подаване на документ за учащ от лицето
 • подаване на информация за учащ от учебно заведение
 • издаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане.
 • издаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
 • преиздаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане
 • преиздаване лиценз на общността и заверено копие на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
 • издаване на допълнителни заверени копия на лиценза на общността за международен автомобилен превоз на товари и пътници с автобус срещу заплащане
 • издаване на дубликат на лиценз на общността за извършване на международни превози на пътници или товари срещу заплащане
 • издаване на дубликат на заверено копие на лиценз на общността за извършване на международни превози на пътници или товари срещу заплащане
 • проверка и оценка на представените документи относно изискването за доказване на финансова стабилност на всеки две години от датата на издаване на лиценз на общността
 • отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари
 • подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации
 • подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на национални спортни организации
 • издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на национални спортни организации
 • издаване на лицензии за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации
 • издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 • издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 • издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран настоящ адрес)
 • издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран постоянен адрес)
 • издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 • издаване на удостоверение за родствени връзки
 • издаване на удостоверение за семейно положение
 • регистрация на пчелни семейства
 • категоризация на средства за подслон и места за настаняване
 • категоризация на заведения за хранене и развлечения
 • издаване на разрешение за ненормирано работно време на обекти
 • издаване на разрешение за удължено работно време при провеждането на семейни и други чествания
 • издаване на скица за недвижим имот
 • издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
 • приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, смето извозване и за обезвреждане на битови отпадъци
 • издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси
 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни