Архив новини

thumb_op_koncurent_bigПотребителите на Archimed еDMS сега имат още една гаранция за качеството и сигурността на предоставяното им обслужване, което вече е сертифицирано по ISO/IEC 20000-1.

След като приложихме стандартите по ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005, сертификацията с ISO/IEC 20000-1 е поредното доказателство за лоялността на компанията ни към нашите клиенти и приоритетът ни да предоставяме продукти и услуги на най-високо ниво, които да отговарят на бизнес потребностите на потребителите ни. Това успешно постижение е ясен знак за прогресивното ни развитие и тенденцията ни към непрестанно преследване на по-високи резултати.

thumb_certify_ISO-IEC-20000-1Сертифицирането е осъществено в резултат на изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", по която ДАВИД Холдинг АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за „Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път". Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


ДАВИД Холдинг АД разработи за потребителите на Archimed eDMS от държавната администрация средство, което позволява електронен обмен на документи с ведомствата, работещи с други документооборотни системи. Разработката бе демонстрирана в Министерство на финансите в присъствието на зам. министъра по транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и представители на ИТ фирми. На срещата се демонстрира реален обмен на документи между Министерски съвет (Archimed), Министерство на финансите (Индекс Деловодство), Министерство на правосъдието (Archimed), Министерство на вътрешните работи (Индекс Деловодство), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Акстър) и Министерство на земеделието и храните (Индекс Деловодство).

Информацията се пренася през Националната мрежа на държавната администрация (НАМДА), поддържана от ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и достъпна само за ведомствата включени в нея. Обменът може да се осъществява между организации, чийто административни информационни системи поддържат използвания протокол.

Организации, работещи с Archimed eDMS са:

Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на физическото възпитание и спорта, Национална здравно осигурителна каса, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Агенция по заетостта, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Национална комисия за борба с трафика на хора, Център за развитие на човешките ресурси, Национален център "Европейски младежки програми и инициативи", Център за градска мобилност, Държавен фонд „Земеделие", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци", 11 областни администрации, над 100 общини, 26 банки и застрахователни компании, 43 индустриални и търговски компании, 12 чуждестранни фирми.

 


gisСъчетавайки мощните средства за управление на документи в Archimed eDMS с прецизния GIS инструментариум на GIS Explorer, Archimed GIS дава всички необходими инструменти за вземане на бързи, точни и аргументирани решения в защита на обществения и фирмен интерес. 

Archimed GIS обединява в едно цяло:

  • Документите за собственост в имотния регистър
  • Документите за линейно сегментирани транспортни коридори
  • Документите за съоръженията и активите на мрежата за доставка на услуги

с GIS данните за обектите (имоти, съоръжения, активи, коридори) в единна база данни. Тази интеграция осигурява пълна, точна и винаги актуална информация, необходима за по-ефективно управление на имотни регистри, съоръжения, активи и мрежи. 

Archimed GIS се доставя в три вертикални конфигурации:

  • Archimed GIS Община - за имотен регистър и On-line услуги на община (изтеглете PDF тук...
  • Archimed GIS Мрежи - за управление на съоръжения и активи (изтеглете PDF тук...) 
  • Archimed GIS Коридори - за управление на сегментирани транспортни коридори

Вижте повече тук.


Новата версия на Archimed eDMS, v.2011/15 – Юбилейна, бележи ключов етап в историята и развитието на първото интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процеси и документи:

  • Петнадесет години от инсталирането на първата комерсиална версия на продукта
  • Началото на технологичен преход към 100 % .NET приложение с разширени функции, способно да следва ръста на своите потребители, по-тясна интеграция с технологиите на Microsoft Corporation и предоставяне на възможности за работа с данни, документи и задачи на мобилни потребители „в движение“.

С над 30 нови функционални разширения и над 100 подобрения, Archimed 2011/15 е по-производителен, по-стабилен, по-гъвкав и по-отворен, готов в по-голяма степен да отговаря на нарастващите изисквания и очаквания на потребители, които не желаят да правят компромиси.

Основното ударение в новата версия е поставено върху повишаване на гъвкавостта на продукта и възможността му в по-голяма степен да следва динамиката на работната среда на средни и големи организации. Наред с това, специално внимание е обърнато върху повишаване на производителността чрез автоматизация на често повтарящи се процедури и рутинни процеси.

В технологично отношение, новата версия предлага значителни подобрения, свързани с устойчивостта на кода, бързодействието и надеждността на приложението при работа в големи екипи. С поддръжката на Microsoft Active Technology, реализация върху истинска .NET технология и х64 много ядрена процесорна поддръжка, Archimed 2011/15 Юбилейна бележи поредна стъпка към Enterprise обхват, позволявайки на все по-големи работни групи за работят все по-ефективно, по-бързо и с по-малък риск. Поддръжката на UNICODE позволява на екипи в различни офиси на мултинационални компании да работят на собствения си език в една и съща среда на управлявано сътрудничество.

Специално внимание в новата версия е обърнато на подобрените възможности за работа в инженерния и проектантски офис. Разширената поддръжка на AutoCAD файловите формати позволява ефективно сътрудничество в контекста на инженерни работни потоци. Новият специализиран модул Archimed GIS разширява значително обхвата на възможностите, свързани с управление на документи и процеси в геопространствен контекст. Възможността за георефериране на документите в Archimed позволява търсене, извличане и анализ на документи и данни с географски компонент, което ускорява съществено вземането на правилни решения при планиране, изграждане и поддръжка на инфраструктурни обекти.

Ново и подобрено в Archimed eDMS v. 2011/15 Юбилейна

 

 


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни