Архив новини

Енергийният оператор по измерване и информационни технологии, който е част от БЕХ от края на 2013 г., избра Archimed eDMS за управление на своите документи и административни дейности.

ЕОИИТ измерва натоварването на електроенергийната система и изчислява излишъците и дефицитете на ток при отделните производители. С него, дружествата от системата на енергетиката, които използват Archimed eDMS станаха десет, като половината от тях са в състава на Българския енергиен холдинг.

Този избор затвърждава позициите ни като основен доставчик и предпочитан партньор на системи за управление на бизнеса в енергетиката.


ДАВИД Холдинг АД взе участие в първия специализиран семинар на Българската асоциация по водите в областта на информационните технологии на тема „ИT решения за модерни ВиК услуги“. Представителите на Давид Холдинг фокусираха вниманието на професионалистите от водния сектор към възможностите на Archimed  за гъвкаво и ефективно управление на мрежата, процесите и On-Line услугите, предоставяни от ВиК дружествата на гражданите и бизнеса.  

Беше демонстрирано решение с Archimed GIS за управление на съоръженията във водопроводната мрежа на град Раднево, организирана в графични слоеве с елементи тръби, шахти, кранове, водомерно стопанство на сградните отклонения и т.н. Обхванат бе и въпроса със съхранение на електронни документи към сгради или самостоятелни обекти в сгради към кадастъра за целите на проектиране на нови отклонения, нови проекти и изменения и др. Чрез демонстрираната функционалност на Archimed GIS може да се изгради решение, с което всяко едно ВиК дружество да:

  • Паспортизира водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения за управление на жизнения цикъл;
  • Провежда мониторинг на състоянието и планиране развитието на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения;
  • Планирам отчита и анализира ремонтните дейности на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения ;
  • Анализира и оценява рисковете.

Представено бе и WEB софтуерното решение за управление на процесите и документите за On-line обслужване на гражданите,  базирано на платформата на Archimed eDMS. С него се постигна централизирано управление на документите, процесите и взаимоотношенията с клиентите в цялото ВиК дружество.

Наред с това, бяха представени водещите в световен мащаб решения на Bentley Systems – гео-пространствени решения за планиране, управление и поддържане на общински ВиК мрежи, вкл. Bentley Map GIS и базирани върху тази платформа решения за хидравличен анализ, проектиране, моделиране и управление на мрежата – Bentley продуктова линия Haestad – Water GEMS/CAD, Water Sewer/CAD, Bentley Geo WEB Publisher и др.


thumb 20131016-ISPLDYDKSJR-13819327871След успешно проучване и анализ на процесите, документния поток и данни в Община Павел Баня, официално от 10-ти Февруари тази година, Община Павел Баня се присъедини към модерните и съвременни администрации, които предлагат обширен набор и достъп до електронни услуги и документи предоставяни и изградени в средата на Archimed eDMS.

Налични за използване от страна на гражданите на общината и региона са услугите "Електронна деловодна справка", достъп обслужване по ГРАО, дубликати на удостоверения - за сключен граждански брак, за семейно положение, акт за раждане и удостоверения за родствени връзки.

Системата позволява и проверка на актуалното състояние и статус на заявената от тях услуга, в реално време, директно през уебсайта на Община Павел Баня. 

Интеграцията на Archimed eDMS в инфраструктурата на Общината, предоставя и други възможности подаване на заявления по електронен път, оторизирани чрез личен електронен подпис, ЕГН, а също така и през изнесените работни места в другите населени места на общината. 

thumb IMG 14022014 113455


 homeДАВИД Холдинг разработи четири нови електронни услуги на НОИ, които са налични на интернет страницата на Института. Услугите са разработени за цялата система на НОИ и са за:

 

  • Издаване на осигурителна книжка
  • Издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения на безработица
  • Издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО
  • Издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия и добавки.

 

Допълнително улеснение за гражданите е възможността за онлайн справка за състоянието на подаденото заявление, която се генерира от софтуерната система Archimed eProcess.

 

Заявленията до териториалните поделения на НОИ също се подават по електронен път с електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от Института, а получаването на готовите документи може да бъде на място в съответното деловодство, по електронна поща или по пощата.

 


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни