Областна и общинска администрация

Online услуги за Общински и областни администрации

Archimed online servicesСпециализиран модул за предоставяне на електронни услуги на граждани и организации през Интернет

Archimed Online Services e интегриран модул от Archimed eDMS, осигуряващ възможност за предоставяне на електронни услуги през Internet на външни за Вашата организация потребители - граждани, фирми, държавни и общински организации, и др.

Модулът е особено подходящ за фирми от сектора на комуналните услуги и организации в сферата на държавната и общинска администрация, които активно комуникират с граждани, фирми и други абонати на услуги.

Целта на модула e да предостави съвременни средства за електронно обслужване на външните за Вашата организация потребители, като им спести време и усилия, както и да намали натоварването на служителите, работещи във фронт офисите на организацията. Модулът дава възможност на външните потребители сами да регистрират документи (молби, заявления, искания за услуга, жабли и др.) през Интернет, като по този начин инициират автоматично стартиране на вътрешен процес за обработка на тяхната заявка в Archimed eProcess.

Модулът се интегрира в официалната WEB-страница на съответната организация и позволява:

 • автоматично иницииране на услуга от гражданин или фирма по електронен път;
 • проверка статуса на заявена услуга от гражданин или фирма по електронен път.
 • получаване на резултата от изпълнение на услугата по електронен път

При инициране на услуга, външният потребител (гражданин или фирма) избира услугата от списък, показан в Интернет страницата на организацията, попълва полетата в съответната екранна форма и потвърждава регистрацията.

В резултат, системата автоматично стартира процес по изпълнение на заявената услуга в Archimed eProcess, и връща към заявителя информация относно регистрационния индекс и датата на регистрирания документ, както и линк за достъп с цел проверка статуса на обработка. Същата информация се изпраща и на посочен от заявителя електронен адрес.

Инициираната услуга се обработва от упълномощените служители на организацията чрез инструментариума на Archimed eProcess, като системата доставя автоматично цялата необходима информация към изпълнителите, съгласно технологичната карта за обработка на услугата, и следи за крайните срокове на всеки етап.

Във всеки момент след инициирането на услугата по електронен път, заявителя може да провери нейния текущ статус на обработка, използвайки изпратения към него по време на инициирането линк за достъп.

Внедряването на Archimed Online Services и възможността, която модулът осигурява за обслужване по електронен път, води до значително повишаване на клиентската удовлетвореност чрез:

За всяка инициирана услуга, заявителят може да провери:

 • на кой етап от обработката е услугата в момента;
 • какви задачи са поставени и какъв е техния текущ статус;
 • регистрираните в системата междинни документи (становища, справки и пр.) в процеса на изпълнение на услугата;
 • и получи резултата от инициираната услуга по електронен път.

 • Спестяване на време на гражданите и фирмите за посещаване на фронт офисите на организацията с цел заявяване на услуга
 • Достъп до информация в реално време за текущото състояние на изпълнението на заявената услуга
 • Възможност за заявяване на услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Не по-малко важни са и ползите за Вашата организация:

 • Значително намаляване натоварването на служителите, работещи с клиенти във фронт офисите на организацията.
 • Спестено работно време на служителите за търсене на документи във връзка с изпълнение на услугите
 • Съкращаване на времето за изпълнение на услугите и повишена ефективност
 • Поглед в реално време върху изпълняващите се услуги и възможност за анализ и мерки за подобряване


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни