Областна и общинска администрация

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"

Дейвид Халстед, Изпълнителен директор и Ралица Иванова, Началник отдел ИТ, Райфайзенбанк България АД

" Внедрявайки Archimed ние оптимизирахме значително работата на нашите служители и в същото време постигнахме пълна автоматизация и планиране на работните процеси"

Милен Йовков, Директор Информационни технологии ТБ Инвестбанк

"След пускането на системата в редовна експлоатация, ефективността от работата на служителите ни в организацията се повиши многократно, а всички процеси, извършвани в компанията бяха автоматизирани и оптимизирани. "ДАВИД Холдинг" АД създаде единна работна среда за обмен на данни, документи и информация - между централния офис, регионалните клонове и дъщерните дружества на Петрол.  В процеса на внедряване на системата „ДАВИД Холдинг“ АД, от доставчик на софтуерни решения се превърна в наш партньор при решаване на широк кръг въпроси, свързани с разработване и внедряването на специфични информационни системи за нуждите на „Петрол“ АД

Иван Цанков, Зам. Изп. директор „Петрол“ АД

„Решението на "ДАВИД Холдинг" ни позволи да съхраним информацията и да създадем вътрешен регистър, който се ползва от служителите на отдела… Компанията разработи приложение, което ни позволи да автоматизираме процеса по индексиране на документите, като осигури автоматично разпознаване и въвеждане на важните за нас полета. "ДАВИД Холдинг" разполага с висококвалифициран екип, който поддържа системата и обновява с нови версии. В съвместната ни работа "ДАВИД Холдинг" оправда напълно очакванията ни за коректен и надежден партньор“

В. Добрев, Директор „Административно обслужване" и Ж.Гаджалова, главен счетоводител, БНР

„Софтуерните възможности на Архимед удовлетворяват всички нужди на електронното сканиране, съхранение, търсене управление на техническите чертежи и документи“

инж. Петър Ковачев, директор Нефтохим АД, КИПП „Нефтохимпроект“

„Споделянето на структурирана информация във всички фази на работния процес чрез системата, доведе до повишаване ефективността и ефикасността на работата и намаляване на времето и разходите за обмен на документи и вземане на решения по тях. Уверено препоръчваме "ДАВИД Холдинг" като доказано надежден и коректен партньор за разработка и внедряване на софтуерни решения, както и тяхната качествена поддръжка. Бихме искали да отделим специално внимание на високото качество на поддръжка на софтуера… Всички възникнали проблеми се решават в максимално кратки срокове…“

Доц. д-р Жельо Владимиров, Заместник ректор информационни технологии и администрация СУ „Св. Климент Охридски“

„Корпоративна търговска банка АД изразява преките си впечатления от работата на екипа и засвидетелства удовлетворението си от високото качество на постигнатите резултати при изпълнение на Проект за дигитализация на централния банков сектор с Archimed. ДАВИД Холдинг АД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, отлично разработена действаща методология за предлаганите от нея услуги, което води до налагане на собствен, ефективен стил на работа при изпълнение и управление на ИТ проекти. Препоръчваме "ДАВИД Холдинг" АД като доказано надежден и коректен партньор при изпълнение на поетите договорни отношения“.

Илиян Зафиров, Изп. Директор, КТБ АД


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни