Банки и финансови институции

Решения

ТИПИЧНИ РЕШЕНИЯ

 • Клиентски досиета - спесимени, условия за управление на сметки
 • Кредитни досиета
 • Архив на документи - изплатени чекове, платежни документи
 • Управление на бизнес процесите - кредитиране, административни процеси, вътрешно банкови процедури
 • Автоматизирана обработка на документи за издаване на дебитни и кредитни карти
 • Автоматизирана обработка на документи за кредитиране
 • Автоматизирана обработка на платежни документи

Финансовият сектор, банковото и застрахователно дело днес предлагат едни от най-бързо развиващите се услуги. Клиентите в този сектор се характеризират със специфични нужди и високи изисквания към реализацията и нивото на поддръжката на информационните системи и софтуерните приложения, работещи в реално време.

Все повече в последните години финансовите институции осъзнават необходимостта от наличието на специализирани решения за управление на фронт офиса на банката, която да подпомагат и автоматизират критичните бизнес процеси при обслужване на клиентите и свързаната с това информация.

Наличието на такива решения води до няколко ясно изразени предимства:

 • подобряване бързината и качеството на обслужване на клиентите
 • повишаване на ефективността на служителите
 • намаляване на разходите за издръжка на дейността
 • намаляване на внесените рискове от престои заради загуба на данни и документи
 • намаляване на внесени рискове от неустойки и щети по просрочени задължения 

Давид Холдинг АД предлага и успешно внедрява вече повече от 15 години специализирани решения за автоматизация и управление на процесите на компаниите от финансовия сектор.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни