Банки и финансови институции

Истории на успеха

iabИнтернешънъл Асет Банк АД е универсална банка, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. На територията на страната има 33 клона и 48 офиса в 68 населени места, като тя е една от петте останали изцяло български банки. Приоритет за финансовата институция са корпоративните клиенти, както и малките и средни предприятия. Банката има изградени традиции в работата с тях и предлага продуктите, необходими за развитието на техния бизнес.


ktbПрез последните години Корпоративна търговска банка АД се установи като една от най-динамично развиващите се банки, съчетаваща в себе си традиции и бъдеще. Дейността на банката е насочена към предоставянето на нестандартни банкови услуги и цялостни финансови решения, персонално подготвени за нуждите на всеки заинтересован.


unionbankМКБ Юнионбанк е институция с над 17 годишна история на българския банков пазар. От 2006 г. банката става част от международната група Bayern LB/MKB Bank, която е четвъртата по големина банка в Унгария по размер на активите. Банката е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финанансов пазар. Постиженията ѝ намират и обществено признание в редица награди и отличия. МКБ Юнионбанк е традиционен и доказан партньор на бизнеса и домакинствата, залага на високи стандарти в обслужването. Нейни клиенти са както големи местни и международни компании, така и малки и средни фирми, частни клиенти.


reiffeisenРайфайзен е най-голямата австрийска частна банкова групировка, чието име в бизнес средите е синоним на коректност и перфектно обслужване. Част от нея е българският й филиал Райфайзенбанк (България) АД, който изключително бързо успя да се наложи като един от лидерите на пазара на банкови услуги в България.

В началото на 1997 година ръководството на Райфайзенбанк (България) АД, предвид изключително успешното развитие и нарастване броя на обслужваните клиенти, започва да търси начини за по-ефективното им обслужване. След проучване и анализ на няколко различни решения, специалистите от Райфайзенбанк (България) АД се спират на интегрираната система за управление на документи Archimed eDMS. "Избрахме Archimed, заради гъвкавите му възможности за настройка към конкретните нужди на клиента - споделя Ралица Иванова, Началник отдел „Електронна обработка на данни“. - Освен това, като разработчик на продукта, ДАВИД Холдинг АД успя да ни предложи разработка на допълнителни модули, както и поддръжка на много високо ниво."

През 1998 година една от стратегическите задачи на Райфайзенбанк (България) АД е активно развитие на клонова мрежа. Открити са клонове в Пловдив, Варна, Русе и Сливен, включени в обща компютърна мрежа чрез арендовани линии. С помощта на Archimed eDMS, Райфайзенбанк (България) АД успя да предложи на своите клиенти уникална за България услуга - обслужване във всеки клон на Банката, независимо от това къде се намира сметката на съответния клиент.

Технологията на работа с електронни документи позволява във всеки момент всеки отговорен служител да получи достъп до нужните му документи за идентификация на клиент и проверка на спесимените и условията за управление на сметките му. Прилагайки творчески възможностите на Archimed, Райфайзенбанк (България) АД успя качествено да подобри обслужването на своите клиенти, като им предложи уникална за банковия пазар в България услуга.

През 2007 година Райфайзенбанк България разширява използването на фамилията продукти Archimed eDMS с нови модули за управление на документооборота и работните процеси – Archimed eProcess и за управление на банковия архив – Archimed eArchive. И в двата случая решенията са комбинация от централизирано Web-базирано приложение, което се използва от всички служители в цялата клонова мрежа на Банката и Desktop-базирано приложение, което се използва от отговорните структурни звена в Централното управление на банката.

С внедряването на интегрираната софтуерна платформа за управление на документи и бизнес процеси Archimed eDMS и използването й от всички служители, Райфайзенбанк България получава унифицирана среда за управление на документооборота, банковия архив, административните и бизнес процеси. Това доведе до скъсяване на сроковете за обработка на документите и оптимизиране на процесите, което от своя страна реализира значителни икономии и доведе до намаляване на оперативните разходи на банката. Използването на единна, надеждна и доказана в практиката платформа за електронен документооборот повишава ефективността на служителите и конкурентоспособността на банката.

Райфайзенбанк България е един от първите ключови клиенти на ДАВИД Холдинг и потребител на софтуерната система Archimed еDMS. Вече 14 години Банката използва системата във всичките си повече от 185 офиси, като постоянно разширява обхвата на електронните процеси и документи, благодарение на гъвкавите и развиващи се възможности на Archimed еDMS. В това отговорно приложение Archimed успешно доказва своите възможности при огромно натоварване, както като брой едновременно работещи потребители, така и като брой извършвани транзакции.


logo-bgПърва инвестиционна банка АД е учредена на 8 октомври 1993 г. в София с пълен банков лиценз за осъществяване на операции в България и в чужбина. Изключително бързо Първа инвестиционна банка се налага като една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си и осигурява отлични възможности за кариера на служителите.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни