Банки и финансови институции

Истории на успеха

Корпоративна Търговска Банка

ktbПрез последните години Корпоративна търговска банка АД се установи като една от най-динамично развиващите се банки, съчетаваща в себе си традиции и бъдеще. Дейността на банката е насочена към предоставянето на нестандартни банкови услуги и цялостни финансови решения, персонално подготвени за нуждите на всеки заинтересован.

От 2007 г. банката е публично дружество и акциите му се търгуват на БФБ. През 2009 г. 30% от капитала на банката е придобит от Държавния главен резервен фонд на Султаната на Оман, чрез дъщерното си дружество Bulgarian Acquisition Company II, Luxembourg. От август 2009 г. банката е част от българската мрежа на Глобалния Договор на ООН. Ценностите, заложени в политиката на банката са водещи при избор на дългосрочни партньорства и установяване на трайни делови и търговски отношения. Водещи принципи в работата на банката са качественото обслужване, социалната отговорност и създаване на добавена стойност за клиентите, акционерите, служителите и обществото.

В началото на 2008 година Корпоративна търговска банка, следвайки водещите си принципи, стартира мащабен проект за дигитализация на централния си банков архив. След детайлно пазарно проучване и анализ, банката аутсорсва дейностите по изграждането на електронния архив на ДАВИД Холдинг АД. Избрана е софтуерната система Archimed eDocs в комбинация с модул eDocs OCR (Optical Character Recognition), които са част от интегрираната платформа за управление на документи и бизнес процеси Archimed eDMS. След подробно първоначално проучване на видовете банкови документи и правилата за индексиране, софтуерното решение е настроено според вътрешните правила за документооборота и архивната дейност на банката.

Създадена е конкретна организация на работа за всеки от операторите, включваща следната последователност от дейности:

  • Подготовка на документите за сканиране – премахване на канцеларските материали от документите и сортиране
  • Сканиране с високоскоростни документни скенери
  • Индексиране – въвеждане на ключовите думи за описание на всеки документ

Всички дейности се изпълняват от екипът на ДАВИД Холдинг на специално обособено за целта място в сградата на банката по предварително изготвен и съгласуван график.

След успешното приключване на проекта през лятото на 2009 година, са обучени всички отговорни служители от банката за управление на структурирания електронен архив и за работа с електронните документи. Създадена е организация за дигитализация на банковите документи, постъпващи в архива след края на проекта, както и за описанието на местоположението на всяка електронна архивна единица в реалните архивохранилища на банката.

Ползите и полезният ефект за Корпоративна търговска банка от реализирания проект за дигитализация на архива са:

  • Максимално бързо откриване и достъп до конкретен документ
  • Автоматично следене на сроковете за съхранение на документите
  • Намаляване на разходите за съхранение, копиране и изпращане на документи
  • Гарантирана работа на банката при повреда на хартиени документи

В началото на 2009 година Корпоративна търговска банка разширява използването на фамилията продукти Archimed eDMS с модула за управление на документооборота и работните процеси – Archimed eProcess. Решението е комбинация от Desktop-базирано приложение, което се използва за регистрация на документите и сроков контрол и Web-базирано приложение, което се използва от всички служители за достъп до документи, за насочване на документи и поставяне на задачи, според дефинираните им права.

Внедряването на интегрираната софтуерна платформа за управление на документи и бизнес процеси Archimed eDMS от Корпоративна търговска банка води до драстично повишаване на ефектовността на служителите и намаляване на оперативните разходи. Използването на единна, надеждна и доказана в практиката платформа за електронен документооборот повишава и конкурентоспособността на банката.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни