Банки и финансови институции

Истории на успеха

Първа Инвестиционна Банка

logo-bgПърва инвестиционна банка АД е учредена на 8 октомври 1993 г. в София с пълен банков лиценз за осъществяване на операции в България и в чужбина. Изключително бързо Първа инвестиционна банка се налага като една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си и осигурява отлични възможности за кариера на служителите.

Като един от технологичните лидери сред банките, основна стратегическа цел на Първа инвестиционна банка, е постоянното подобряване на качеството и надеждността на клиентското обслужване. Преследвайки тази цел в началото на 2005 година ръководството на банката взема решение за въвеждане на електронна система за управление на документи и след проучване на няколко различни решения се спира на интегрираната система за управление на документи и бизнес процеси Archimed eDMS.

Първоначално банката стартира с електронното управление на документите свързани със сметките на всеки клиент. Дигитализират се всички документи – спесимени на подписи, фирмена документация, данъчна регистрация, пълномощници и др., като паралелно с това се подреждат в структурираното документно хранилище. В последствие са включени и документите необходими за отпускане на кредит и на практика се изгражда електронно кредитно досие за всеки клиент на банката. Решението е изцяло WEB-базирано и централизирано, което гарантира моментен достъп до необходимите документи от всички служители в цялата клонова мрежа на банката в зависимост от дефинираните им права.

Паралелено с изграждането на централизираното електронно хранилище от документи, банката внедрява в централното си управление модула за управление на общия документооборот и бизнес процеси – Archimed eProcess. Софтуерното решение подобрява организацията на работата с деловодните документи, изпълнителската дисциплина и оперативността за вземане на решения в централата на банката.

През 2008 година Първа инвестиционна банка прави следваща сериозна организационна и технологична стъпка като центализира банковия си документооборот, разширявайки обхвата на системата Archimed eDMS с WEB модула Archimed eProcess.Net. Изградени са единни електронни регистри на документите за цялата банкова структура. Централизираното управление на банковия документооборот гарантира оптимизиране на бизнес процесите и своевременен достъп до електронните документи за всеки отговорен служител от банката, което намалява разходите за куриерски, пощенски, телефонни услуги и консумативи и значително съкращава времето за обработка на документите.

Полезният ефект за Първа инвестиционна банка от използването на единната софтуерна платформа за управление на документооборота, административните и бизнес процеси – Archimed eDMS, се изразява в повишаване на ефективността и ефикасността на служителите, подобряване на качеството на обслужване на клиентите и не на последно място намаляване на оперативните разходи на банката.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни