Банки и финансови институции

Истории на успеха

International Asset Bank

iabИнтернешънъл Асет Банк АД е универсална банка, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. На територията на страната има 33 клона и 48 офиса в 68 населени места, като тя е една от петте останали изцяло български банки. Приоритет за финансовата институция са корпоративните клиенти, както и малките и средни предприятия. Банката има изградени традиции в работата с тях и предлага продуктите, необходими за развитието на техния бизнес.

През 2008 година ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД поставя на дневен ред стратегическата задача за изграждане на система за управление на документооборота, подобряване на ефективността на процесите и оптимизиране на разходите. В процеса на търсене на подходяща за нуждите на Банката система са разгледани, проучени и съпоставени седем системи – чуждестранно и родно производство, повечето от които предлагат предимно електронно регистриране и архивиране на документите и разполагат с ограничен набор от функционални възможности. След детайлното проучване и съпоставка на предложените решения Интернешънъл Асет Банк АД избра най-приложимата и мащабируема като модел – интегрираната система за управление на документи и бизнес процеси Archimed eDMS, разработвана от ДАВИД Холдинг АД.

На първия етап Интернешънъл Асет Банк АД внедрява подсистемата за електронни кредитни досиета, която регулира дейностите по подаване, обработка, взимане на решение и последващия контрол на кредитните досиета. “Преди това използвахме хартиени носители. Звената, които отразяват тази дейност, са няколко и всички те трябваше да имат копие от документите, беше необходимо да си ги предават, за да могат да напишат своите становища. Сега комуникацията се осъществява изцяло чрез системата” – разказва Герги Средков, Директор Дирекция „Информационни технологии”. Системата е адаптирана изцяло за нуждите на Банката спрямо предварително заложените цели и правила.

Въвеждане на решението за електронните кредитни досиета води до подобряване на изпълнителската дисциплина на служителите на Банката, постигнат е ефект на подреденост, подобрена е комуникацията и движението на папките от документи. В резултат времето за обработка на едно кредитно предложение е съкратено повече от два пъти, а спестените оперативни разходи възвръщат инвестицията в рамките на три до четири месеца.

На следващия етап в Интернешънъл Асет Банк АД е въведена подсистемата за управление на общия документооборот, обхващаща изцяло движението на документите в Централното управление на Банката. Една много съществена част от тях са запорните съобщения, за управлението на които много успешно се използват възможностите на OCR (Optical Character Recognition) технологията, която е интегрирана в системата.

Използването на единната интегрирана платформа за управление на бизнес процеси и документи Archimed eDMS води до повишаване на ефективността на служителите, подобряване на удовлетвореността на клиентите и качеството на предлаганите от Интернешънъл Aсет Банк АД услуги, което я превръща в една от 100-те най-добри банки за Югоизточна Европа за 2010, според британско списание Finance Central Europe.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни