Държавна администрация

Решения

Административните процеси и свързаното с тях управление на документи е от изключителна важност за организациите от държавната и общинска администрация.

Чрез Archimed eDMS те могат да изградят гъвкава и лесна за използване система за управление на административната дейност, която да обхване целия процес на обслужване на гражданите и всички административни процеси в организацията.

Функциите за регистрация на документи в модул Аrchimed eProcess са съобразени с Единната държавна система за деловодство и позволяват на служителите в държавните организации да преминат безпроблемно от хартиен документооборот към работа с електронни документи.

Типични решения

  • Деловодство, архив, обща канцелария;
  • Информационни електронни регистри;
  • Електронно съгласуване, утвърждаване и подписване на вътрешни документи с електронен подпис;
  • Електронен обмен на документи с други администрации, физически или юридически лица (СЕОС, ССЕВ, имейл);
  • Управление и маршрутизиране на  типичните административни процеси;
  • Обслужване на граждани и фирми по електронен път;

С директна връзка към изображенията на документите, потребителят взаимодейства едновременно както със съдържанието на документа, така и с атрибутите и други данни свързани с него в контекста на цялостния работен поток.

Средствата за поставяне на задачи с конкретни изпълнители и срокове и проследяването на тяхното изпълнение гарантират спазването на нормативните срокове и до голяма степен улесняват контрола на ръководството над цялостната работа на администрацията.

Image

Archimed eDMS дава възможност на организациите от държавната администрация и местната власт да предоставят на гражданите и фирмите модерни средства за отдалечено обслужване през Интернет.

Чрез електронните услуги значително се намалява натоварването на служителите в администрацията, спестява се време на обслужваните граждани и фирми и като резултат се повишава тяхната удовлетвореност.

Отвореният стандарт за обмен на документи, реализиран в Archimed eDMS, е значителна крачка напред в изпълнение на стратегията за електронно управление.

Той позволява на различните структури от държавната и местната власт да обменят документи директно, без загуба на време и разходи за консумативи и транспорт на документи.

 


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни