Държавна администрация

Истории на успеха

dfzДържавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители. Чрез фонда българските фермери получават финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС), както и от Програмата за развитие на селските райони.


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални звена във всички областни центрове в страната. Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.


Върховният комитет за физическа култура е създаден през декември 1947 г. Подчинен е на Министерския съвет и има за цел да ръководи държавните и обществените спортни организации в страната, както и да провежда проправителствена пропаганда и военна подготовка сред децата и младежите. През 1968 г. комитетът е преобразуван в Комитет за младежта и спорта (КМС) с ранг на министерство.


noiArchimed eDMS работи в Националния осигурителен институт от 2001 година.

Първоначално системата беше инсталирана в централно управление с основна цел електронна регистрация на общата входяща и изходяща кореспонденция. Специалисти на ДАВИД Холдинг АД проведоха проучване на входящите и изходящи документни потоци и на тази база беше създаден модел на данните и процесите.


© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни