Държавна администрация

Истории на успеха

Държавен Фонд Земеделие

dfzДържавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители. Чрез фонда българските фермери получават финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС), както и от Програмата за развитие на селските райони.

Структурата на фонда включва Централно управление и 28 областни дирекции.

В изпълнение на основните си функции, ДФЗ ежедневно генерира и обменя огромен брой документи както със селскостопанските производители, така и с другите звена на държавната администрация и европейските структури. За тяхното сигурно съхранение и управление, фондът се нуждае от надеждна и гъвкава система за документооборот, която да отговаря на изискванията за безпроблемна работа при големи натоварвания.

През 2004 година, ръководството на Държавен фонд „Земеделие” решава да се довери на „ДАВИД Холдинг” АД за изграждането на система за управление на документи и бизнес процеси, базирана на Archimed eDMS.

Основните мотиви за този избор бяха:

  • Наличието на механизъм за изграждане на схема от регистри и видове документи, които покриват изцяло изискванията на фонда
  • Гъвкавите възможности за управление на потребители със съответните потребителски роли, с ясно регламентирани нива на достъп до действия за въвеждане, обработка и преглед на въведената информация.
  • Механизъм за дефиниране на документни потоци с точки за вход и разпределение на документите по съответните направления.
  • Набор от справки, представящи детайлизиран поглед върху поставените задачи и стартираните процеси.
  • Директната регистрация и изпращане на електронно подписани документи.

Внедряването на Archimed eProcess започва през юни 2004 година с конвертиране на данните от съществуващата деловодна програма. Редовната експлоатация на системата стартира през юли 2004, като обхваща 30 служители в Централно управление, работещи с десктоп клиентски приложения.

През 2006 година ръководството на фонда взема решение за разширяване ползването на системата и в областните дирекции, чрез използване на Archimed eProcess.NET – модул, осигуряващ възможност за отдалечена работа през Интернет върху централизирана база данни. След проведено обучение на служители от областните дирекции, от началото на 2007 година всички регионални структури на ДФЗ в страната стартират реална експлоатация на системата.

През лятото на 2011 година ръководството на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за разширяване обхвата системата в посока изграждане на централизиран електронен архив с регламентиран достъп на всички служители на фонда, както и стартиране работа с електронни услуги за бенефициенти на фонда – възможност за иницииране на услуга от бенефициент и преглед на статус на инициирана услуга от бенефициент.

В хода на разширението, беше разработен модул, предназначен изцяло за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”, който позволява:

  • Подписване с електронен подпис от страна на Изпълнителния директор на голям брой (десетки хиляди) уведомителни писма към бенефициенти, генерирани от основната система, работеща във фонда. Това спестява на Изпълнителния директор огромния ръчен труд за подписване на десетки хиляди хартиени писма.
  • Автоматична регистрация и импорт на генерираните и електронно подписани документи в Archimed eProcess. Разработената функционалност облекчава значително работата на деловодителите, на които досега се налагаше да регистрират в системата поединично десетки хиляди документи в кратки срокове.
  • Експорт на регистрираните документи във вид за печат, съдържащи регистрационния индекс на всеки документ и пояснителен текст, че документът е елктронно подписан от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”

Богатите възможности за настройка на Archimed eDMS съгласно изискванията на ДФЗ, специалните разработки за улесняване работата на служителите и не на последно място отличната техническа поддръжка, осигурявана от специалистите на ДАВИД Холдинг, дават увереност на Държавен фонд „Земеделие”, че разполага с модерна, гъвкава и надеждна система за управление на администратични процеси и документи, способна да отговори на предизвикателствата на съвременното информационно общество.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни