Индустрия, ютилитис и услуги

Решения

Типични решения

 • Управление на бизнес процесите
 • Управление на бизнес кореспонденцията
 • Управление на инженерните изменения - change management
 • Технически архив
 • Управление на документацията за системата за управление на качеството - документи и процедури по ISO 9000

Бизнесът изпитва нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създадат и поддържат гъвкава работна рамка за управление на вътрешно фирмения документооборот и работните потоци във всички отдели на фирмата, включително в нейните териториално отдалечени поделения и клонове.

Наред с това, те трябва да решават сходна задача и по отношение на съхранението, търсенето и разпространението на техническа инженерна информация – чертежи, схеми, планове, скици и други.

Бизнесът изпитва нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създадат и поддържат гъвкава работна рамка за управление на вътрешно фирмения документооборот и работните потоци във всички отдели на фирмата, включително в нейните териториално отдалечени поделения и клонове.

Наред с това, те трябва да решават сходна задача и по отношение на съхранението, търсенето и разпространението на техническа инженерна информация – чертежи, схеми, планове, скици и други.

Archimed eDMS осигурява отворена, мащабируема и надеждна платформа за изграждане на решения за управление на документите, управление на бизнес процесите и изграждане на фирмени WEB портали.

Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на информацията с възможност за групова работа и отдалечен достъп, съобразен с ролите на служителите, възможност за моделиране на бизнес процесите във фирмата, поставяне, изпълнение и следене сроковете на задачите по електронен път, контрол на решенията на управителните органи.

Внедряването на Archimed eDMS дава съществени предимства на компаниите от индустриалния сектор:

 • Подобряване качеството на бизнес процесите в управлението на фирмата
 • Икономия на време и намаляване на субективните грешки в процеса на работа
 • Повишаване на качеството на техническата документация и намаляване на сроковете за изготвяне на нова техническа документация
 • Създаване на възможност за екипност и групова работа с функциите за контрол на версиите на документите.
 • Интеграция на документите от техническите и икономически звена в единната фирмена база данни.
 • Значително намалява рисковете от загуби и неустойки поради поради загуба на кореспонденция и/или просрочени задължения

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни