Индустрия, ютилитис и услуги

Решения

ТИПИЧНИ РЕШЕНИЯ

 • Управление на бизнес процесите
 • Управление на бизнес кореспонденцията
 • Управление на инженерните изменения - change management
 • Технически архив
 • Управление на документацията за системата за управление на качеството - документи и процедури по ISO 9000

Бизнесът изпитва нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създадат и поддържат гъвкава работна рамка за управление на вътрешно фирмения документооборот и работните потоци във всички отдели на фирмата, включително в нейните териториално отдалечени поделения и клонове.

Наред с това, те трябва да решават сходна задача и по отношение на съхранението, търсенето и разпространението на техническа инженерна информация – чертежи, схеми, планове, скици и други.

Бизнесът изпитва нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създадат и поддържат гъвкава работна рамка за управление на вътрешно фирмения документооборот и работните потоци във всички отдели на фирмата, включително в нейните териториално отдалечени поделения и клонове.

Наред с това, те трябва да решават сходна задача и по отношение на съхранението, търсенето и разпространението на техническа инженерна информация – чертежи, схеми, планове, скици и други.

Archimed eDMS осигурява отворена, мащабируема и надеждна платформа за изграждане на решения за управление на документите, управление на бизнес процесите и изграждане на фирмени WEB портали.

Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на информацията с възможност за групова работа и отдалечен достъп, съобразен с ролите на служителите, възможност за моделиране на бизнес процесите във фирмата, поставяне, изпълнение и следене сроковете на задачите по електронен път, контрол на решенията на управителните органи.

Внедряването на Archimed eDMS дава съществени предимства на компаниите от индустриалния сектор:

 • Подобряване качеството на бизнес процесите в управлението на фирмата
 • Икономия на време и намаляване на субективните грешки в процеса на работа
 • Повишаване на качеството на техническата документация и намаляване на сроковете за изготвяне на нова техническа документация
 • Създаване на възможност за екипност и групова работа с функциите за контрол на версиите на документите.
 • Интеграция на документите от техническите и икономически звена в единната фирмена база данни.
 • Значително намалява рисковете от загуби и неустойки поради поради загуба на кореспонденция и/или просрочени задължения

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни