Индустрия, ютилитис и услуги

Примерни решения

Електронен технически архив

Работата с чертежи е важна част от ежедневната дейност на всички индустриалани компании. Много често, търсеният чертеж е „в архива“, на хартия, някъде в метален шкаф, и неговото намиране може да се окаже сериозно предизвикателство. С времето чертежите на хартиен носител избледняват, замърсяват се и се късат, като този процес може да доведе до загуба на ценни знания. С въвеждането на модерни CAD системи за проектиране, двата свята – на хартиеното минало и дигиталното настояще търсят своята точка на сливане.

Изграждането на фирмен електронен технически архив е естествената крачка към умножаване на ценните технически знания чрез електронни средства за тяхното структуриране, управление и използване в цялата организация.

 

a_1


Archimed e-Docs предлага напълно завършено решение за сканиране на хартиени чертежи, карти и документи, както и за управление на техните електронни копия в цялата организация. Решенията, базирани на e-DOCS съкращават драстично времето за търсене, извличане и обработка на чертежи, карти и документи, позволявайки на потребителите да получават цялата необходима за тяхната работа информация в контекста на задачите, които изпълняват - навреме, с актуалната версия и съгласно правата за достъп на всяка отделна потребителска роля.

Ползи

 • Запазване, съхранение и защита на най-ценните фирмени разработки
 • Захващане, структуриране и управление на фирмените информационни активи
 • Прозрачно управление на ключови процеси с винаги актуални чертежи
 • Наследяване на 2D разработки в 3D CAD среда
 • Съкращаване на времето за инженерни изменения с 25 %
 • Премахване на грешките и доработките в документацията до 95 %
 • Намаляване на оперативните разходи с 10 %.

Подреден работен процес

 • Сканиране

Хартиените технически документи на съществуващия архив се сканират със скенер. Изображенията на сканираните чертежи се запазват в растерен формат върху хард диска на сканиращия компютър.

 • Индексиране

Растерните файлове се въвеждат в база данни на централен сървър. Всеки файл се индексира, за да може да бъде търсен и извличан по-късно по компютърен път. Индексирането става чрез въвеждане на описателна информация за сканирания чертеж – например изделие, възел, номер на чертеж, версия, ревизия, година и т.н. Освен това, всеки сканиран чертеж може да се съхранява в йерархия от папки, отразяваща  конкретна продуктова структура или друга, избрана от потребителя релация.

 • Централизирано съхранение

Всички сканирани чертежи се съхраняват като компютърни файлове на едно единствено място – в сигурното хранилище на специализиран компютър, наричан сървър за бази данни. Всички новосканирани чертежи се записват и съхраняват там, като софтуерът се грижи за това те да са защитени и с гарантирана цялост.

 • Контролиран достъп

Винаги, когато някой служител в организацията има нужда от определен сканиран чертеж, той може да го потърси и извлече от базата данни, стига да е регистриран в електронния архив със съответно потребителско име и индивидуална парола за достъп. В зависимост от своя профил – потребителско име и парола, всеки потребител има уникален набор от права за работа с електронните чертежи, вкл. достъп до определени папки, права или забрана за операции над електронните чертежи.

 • Бързо търсене и извличане

Потребителите имат директен достъп до всички чертежи в базата данни, съобразно техните индивидуални права за достъп. С мощните средства за бързо търсене, потребителят може да намери всеки отделен чертеж или група чертежи чрез търсене по ключова дума, група ключови думи и/или логически условия. Извличането и визуализацията на търсените чертежи върху екрана става за секунди!

 • Растерно редактиране

Много често се налага минимално редактиране на съществуващ чертеж, с цел внасяне на изменение във вече съществуващ проект,. В такива случаи, потребителят има възможност да направи директна промяна в растерния чертеж чрез изтриване на регион и чертане на нови елементи директно върху изображението на чертежа– вкл. линии, дъги, окръжности, стрелки, размерни линии, знаци, цифри или текст – точно така, като и с AutoCAD!

 • Конвертиране към AutoCAD

Когато е необходимо възстановяване на първоначалния конструкторски замисъл на чертежа с цел създаване на 3D CAD модел, решението позволява автоматизирано преобразуване от растерен към векторен формат. Софтуерът разпознава отделните чертожни типове – линия, дъга, окръжност, щриховка, текст. Разпознатите чертежи се записват в стандартния AutoCAD формат, след което могат да се редактират в AutoCAD или да бъдат използвани за автоматизирано моделиране на 3D детайли и възли в CAD системи, такива като Solid Edge.

 • Оптично разпознаване на текст

Ако в чертежите има големи текстови полета, като например таблици спецификации, работни инструкции, анотации и други, те могат да бъдат бързо и лесно разпознати и конвертирани като текст, с помощта на интелигентен OCR модул. Разпознатият текст може да се редактира директно или в Microsoft WORD, и след това да се нанася обратно в растежното изображение, във векторния CAD файл, или като отделен txt документ.

 • Управление на измененията

С Archimed e-DOCS потребителят получава не просто архивиращ софтуер, а мощна система за управление на измененията, поддържаща заключване/отключване за редактиране, управление на версиите и ревизиите на чертежите, работен поток за преглед и утвърждаване на чертежи и документи, както и възможност за отдалечена работа през WEB.

Техническа реализация

Техническата реализация на решението изисква следните компоненти:

Хардуер:

 • Сървър за бази данни (ако вече не е наличен в организацията)
 • Скенер за чертежи А1/А0 формат (ако вече не е наличен в организацията)
 • Локална мрежа с обхват технически архив, конструктори, технолози, снабдяване, производство

Софтуер:

 • Archimed e-DOCS 2013 Server
 • Archimed e-DOCS Desktop клиентски лицензии – 5 или 10, в зависимост от нуждите на организацията
 • Microsoft Server SQL
 • Solfelec VP Hybrid CAD за хибридно растерно/векторно редактиране и конвертиране от растер към AutoCAD (опция по желание на потребителя, необходима

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни