Индустрия, ютилитис и услуги

Истории на успеха

Е.ОН

eonЕ.ОН е една от най-големите частни енергийни компании в света. През 2010 година над 85 000 служители от дъщерните компании в Европа, Русия и Северна Америка са реализирали продажби за близо 93 милиарда евро. В началото на 2005 година Е.ОН България ЕАД става собственик на 67% от Електроразпределение - Варна" АД и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД. През януари 2006 година компанията преотстъпва 8% от дяловете си в електроразпределителните дружества (ЕРД) на Европейската банка за възстановяване и развитие, запазвайки мажоритарен дял.

Е.ОН България осъществява своята дейност в 9 административни области чрез общо 5 разпределителни обслужващи центъра и постоянно развива услугите, които предлага на своите клиенти.

В стремежа си да им предостави ефективно обслужване на европейско ниво, в началото на 2010 ръководството на компанията стартира процедура по избор на доставчик на система за управление на бизнес процесите и документите, свързани с тях. Разгледани са множество решения, разработени от водещи световни и български компании, като след сравнителен анализ на техните възможности, Е.ОН България избра Archimed eDMS като платформа за управление на административните и бизнес процеси, предлагаща най-добро съотношение цена-качество.

Проектът за изграждането на системата стартира през август 2010 г. Предвид неговия обхват и сложност, беше изграден специален екип, включващ специалисти от Е.ОН България ЕАД и ДАВИД Холдинг АД, със следните основни задачи:

  • Изграждане на единна регистрацията на общия входящ, изходящ и вътрешен документооборот за всички звена
  • Цялостна автоматизация на бизнес процесите в компанията
  • Осигуряване проследимост на изпълнението на бизнес процесите
  • Осигуряване на ефективен контрол върху сроковете за изпълнение на поставените задачи в контекста на бизнес процесите
  • Изграждане на единна електронна среда за съхранение на документи с рестриктиран достъп на всеки един служител

Изпълнението на проекта премина през няколко етапа, като първият и особено важен за правилното конфигуриране и последваща ефективна работа на системата, беше детаилен бизнес анализ на работните процеси и документните потоци в компанията. За целта бяха проведени над 50 интервюта с ключови потребители на системата от всички отдели на Е.ОН България, по време на които бяха обсъдени и дефинирани основните принципи на работа и взаймодействие между отделите, както и автоматизирането им в резултат на внедряването на новата система.

На базата на проведените интервюта и последвалия анализ на резултатите от тях, бяха изготвени концепция за внедряване, концепция за оторизация на достъпа и изграждане модел на данните, които след разглеждане и нанасяне на необходимите корекции, бяха приети и утвърдени от ръководството на ЕОН България ЕАД.

За успешното и бързо внедряване на системата, бяха разработени работни инструкции за всяко звено на Е.ОН България ЕАД и свързаните с него дружества, в зависимост от ролята и нивата на достъп на служителите от съответното звено.

След инсталирането на системата и създаването на базата данни, съдържаща всички предварителни настройки на документи, процеси и права за достъп на потребителите, съгласно утвърдения модел за внедряване, беше проведено обучение на служителите. Над 800 служители бяха обучени да работят със системата, в съответствие с конкретната им роля в бизнес процесите и съответния достъп до документите в техния контекст.

През специално обучение преминаха и системните администратори на Е.ОН България, които се запознаха с възможностите за настройки и конфигуриране на Archimed eDMS с цел осигуряване на безпроблемно функциониране на системата в работни условия.

Последният етап от внедряването включваше тестова експлоатация на системата, по време на която освен минимални корекции в настройките, бяха дефинирани и реализирани редица нови функционалности, необходими за по-лесната и ефективна работа на служителите.

По настояване на ръководството на Е.ОН България ЕАД сроковете за внедряване на системата бяха силно съкратени. Това постави големи предизвикателства пред сформирания екип и наложи изключително интензивна работа по време на внедряване на системата. Реалната експлоатация на изградената система стартира на 03.01.2011 година.

В момента Archimed eDMS управлява документните потоци и бизнес процесите на всички звена в Е.ОН България ЕАД и свързаните с него дружества, като със системата работят над 2000 служители. За няколко месеца работа със системата, вече се наблюдава повишаване на ефективността на екипите и намаляване на оперативните разходи чрез споделяне на структурирана информация във всички фази на работния процес.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни