Индустрия, ютилитис и услуги

Истории на успеха

Мини Марица Изток ЕАД

“Мини Марица-изток” ЕАД  е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България. Компанията експлоатира “Източномаришкото лигнитно находище” и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. В изпълнение на основната си дейност по добив на въглища, предприятието използва значителен арсенал от тежкото минно оборудване, включващо роторни и верижни багери, насипообразуватели (абзетцери), гумено-лентови транспортьори, и задвижващи и обратни станции за тях.

Поддръжката на тези съоръжения е свързана със съхраняването и използването на огромна по обем техническа документация, включваща чертежи, спецификации, инструкции, протоколи от ремонти и т.н. Правилната и ефективна организация на тази информация е от съществена важност за навременното сервизно обслужване и поддържането на основната техника в работоспособно състояние.

През 2002 година, техническата дирекция на “Мини Марица-изток” ЕАД осъзнава необходимостта от въвеждане на електронна система за управление на техническата документация и стартира процедура по избор на доставчик. За реализация на проекта е избран Archimed eDocs – модул от системата за управление на документи и бизнес процеси Archimed eDMS, разработка на ДАВИД Холдинг АД.

Основните аргументи при избора на системата включваха:

  • Възможност за организация на различните типове техническа информация в структура, съобразена с вътрешните правила и спецификата на дейността на компанията
  • Описание на документите по неограничен брой настроеваеми индекси за бързо търсене, в съответствие с техния характер
  • Гъвкави инструменти за настройка правата на потребителите до документите в системата и действията, които те могат да извършват с тях
  • Интуитивен интерфейс на български език, познат на всеки потребител на MS Windows
  • Директна визуализация на сканираните чертежи и документи, както и на редица формати електронни инженерни файлове.

Първоначално системата стартира с ограничен брой работни места, предназначени главно за дигитализиране на съществуващия хартиен архив от техническа информация.

Създаденият съвместен екип от специалисти обсъди и дефинира структурата на документното хранилище и категоризира документите по типове и папки за съхранение. След проведено обучение на служителите започна същинското въвеждане на информация в системата.

Хартиените чертежи се сканират с помощта на голямоформатен специализиран скенер и техните изображения попадат директно в базата на Archimed eDocs, където се попълват атрибутите за индексирането им с цел последващо търсене. В случай, че се налага редакция на сканиран чертеж за внасяне на инженерни изменения, системата прехвърля изображението му към софтуера за растерно-векторно конвертиране VP Studio на Softelec.

Полученият векторен файл може да бъде обработван и променян в съответното CAD приложение и впоследствие да бъде съхранен отново в базата на Archimed eDocs.

Archimed eDocs запазва цялата история на промените посредством вградената функционалност за контрол на версиите, като освен всички версии на документа, поддържа информация и за времето и автора на всяка промяна.

С течение на времето, натрупването на информация в базата данни и облекченията при нейното иползване от служителите чрез системата, доведоха до съществено увеличаване на броя потребители и присъединяване на нови отдели. През 2008 година системата беше разширена чрез закупуване на модул Archimed eDocs.net, позволяващ достъп до техническата база данни през стандартен интернет браузър. Това създаде отлични предпоставки за ползване на техническата информация от териториално отдалечените поделения на компанията.

Чрез Archimed eDocs, "Мини Марица Изток" EАД създаде и поддържа стройна организация на техническата документация вече повече от 8 години. Ползите от внедряването на системата се изразяват в значително съкращаване на времето за намиране на необходимата информация, елиминиране на възможността за грешки от използване на неактуални чертежи и данни, подобрено управление на процеса по внасяне на инженерни изменения, по-висока ефективност на служителите.

Положителният ефект от използването на системата е предпоставка за нейното непрекъснато развитие и разширяване в бъдеще.  


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни