Областна и общинска администрация

Решения

Общинските администрации са сред институциите, с които всеки гражданин, фирма или организация контактува най-често. Добрата организация на работа, бързото обслужване на клиентите и високото качество на услугите са от съществено значение за ефективното функциониране на общинските администрации. В условия на криза и ограничени бюджети, намаляването на присъщите разходи чрез автоматизиране на административните процеси е правилния път за постигане на максимална ефективност с малко средства.

Archimed eОбщина е специализиран пакет от модули, даващ възможност на общинските администрации да изградят гъвкава и лесна за използване система за управление на административната дейност, която да обхване целия процес на обслужване на гражданите и всички специфични за общините административни процеси.

ТИПИЧНИ РЕШЕНИЯ

  • Регистрация и управление на кореспонденция
  • Управление на административните процеси
  • Управление на отдадените под наем общински обекти
  • Актове за общинска собственост
  • Управление на наказателни актове и постановления
  • Управление на плащанията
  • Създаване и управление на публични общински регистри
  • Обслужване на граждани и фирми по електронен път

Функциите за регистрация на документи в модул Аrchimed eProcess позволяват на служителите да преминат безпроблемно от хартиен документооборот към работа с електронни документи.

Средствата за поставяне на задачи с конкретни изпълнители и срокове, и проследяването на тяхното изпълнение, гарантират спазването на нормативните срокове и до голяма степен улесняват контрола на ръководството над цялостната работа на администрацията.

Специално разработените модули за управление на каса, бюджет, наемни отношения, наказателни постановления, актове за общинска собственост и др., работещи като цялостна интегрирана информационна система, дават възможност за практическа реализация на обслужването „на едно гише“ и спестяват време на клиентите на общината.

Archimed eОбщина включва специални функции, чрез които общинските администрации са в състояние да предоставят на гражданите и фирмите модерни средства за отдалечено обслужване през Интернет. Чрез електронните услуги значително се намалява натоварването на служителите в администрацията, спестява се време на обслужваните граждани и фирми и като резултат се повишава тяхната удовлетвореност.

Archimed eОбщина е изцяло съобразен с изискванията на Закона за електронно управление и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, и позволява на различните структури от държавната и местната власт да обменят документи директно, без загуба на време и разходи за консумативи и транспорт на документи.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

ОФИСИ

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни