Областна и общинска администрация

Решения

Общинските администрации са сред институциите, с които всеки гражданин, фирма или организация контактува най-често. Добрата организация на работа, бързото обслужване на клиентите и високото качество на услугите са от съществено значение за ефективното функциониране на общинските администрации. В условия на криза и ограничени бюджети, намаляването на присъщите разходи чрез автоматизиране на административните процеси е правилния път за постигане на максимална ефективност с малко средства.

Archimed eОбщина е специализиран пакет от модули, даващ възможност на общинските администрации да изградят гъвкава и лесна за използване система за управление на административната дейност, която да обхване целия процес на обслужване на гражданите и всички специфични за общините административни процеси.

Типични решения

 • Регистрация и управление на цялата кореспонденция
 • Управление на административните процеси
 • Управление и маршрутизиране на типични процеси
 • Електронно съгласуване, утвъждаване и подписване на документи с електронен подпис
 • Управление на отдадените под наем общински обекти
 • Актове за общинска собственост
 • Управление на наказателни актове и постановления
 • Управление на плащанията
 • Създаване и управление на публични общински регистри
 • Обслужване на граждани и фирми по електронен път чрез електронни услуги
 • Електронен обмен на документи с други администрации, физически или юридически лица (СЕОС, ССЕВ, имейл)

Функциите за регистрация на документи в модул Аrchimed eProcess позволяват на служителите да преминат безпроблемно от хартиен документооборот към работа с електронни документи.

Средствата за поставяне на задачи с конкретни изпълнители и срокове, и проследяването на тяхното изпълнение, гарантират спазването на нормативните срокове и до голяма степен улесняват контрола на ръководството над цялостната работа на администрацията.

Image

Специално разработените модули за управление на каса, бюджет, наемни отношения, наказателни постановления, актове за общинска собственост и др., работещи като цялостна интегрирана информационна система, дават възможност за практическа реализация на обслужването „на едно гише“ и спестяват време на клиентите на общината.

Archimed eОбщина включва специални функции, чрез които общинските администрации са в състояние да предоставят на гражданите и фирмите модерни средства за отдалечено обслужване през Интернет. Чрез електронните услуги значително се намалява натоварването на служителите в администрацията, спестява се време на обслужваните граждани и фирми и като резултат се повишава тяхната удовлетвореност.

Archimed eОбщина е изцяло съобразен с изискванията на Закона за електронно управление и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, и позволява на различните структури от държавната и местната власт да обменят документи директно, без загуба на време и разходи за консумативи и транспорт на документи.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни