Областна и общинска администрация

Истории на успеха

Община Две могили

dwe_mogiliОбщина Две могили принадлежи aдминистративно към област Русе и заема 13 % от територията ѝ. Селищната мрежа на общината обхваща 12 населени места.

През 2008 година общинската администрация на Две Могили е включена в проекта на МДААР за подобряване на административното обслужване и работните процеси в общините. В рамките на проекта беше инсталирана и внедрена специализираната система за административно обслужване на общинските дейности Archimed еОбщина.

Добрите резултати и видимите ползи от използването на системата в продължение на 2 години, дадоха основание на ръководството на общината да предприеме стъпки към нейното разширяване и пълно използване.

През 2009 година, Община Две Могили подготвя и печели проект «Модерна и ефективна администрация в община Две могили» по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд.

Основните цели на проекта са:

 • Изграждане на по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизиране на процесите на предоставяне на административни услуги.
 • Въвеждане на модерни административни практики, в това число и на електронни услуги.
 • Създаване и подобряване на механизми за комуникация и обратна връзка от клиентите.

Общината разчита на Archimed eDMS като основно средство за постигането на тези цели, познавайки възможностите и потенциала на системата, доказани в реалната ежедневна работа.

В проекта бяха включени следните конкретни дейности:

 • Въвеждане на електронната деловодна система в кметствата на общината.
 • Създаване на възможност за електронно подаване на документи за административни услуги и интегриране на електронни услуги към системите на електронното правителство.
 • Регистри на административните услуги.
 • Регистри на гражданското състояние – интегриране на съществуващите регистри в общината и кметствата и създаване на възможност за издаване на актовете по гражданско състояние по места.
 • Обслужване на плащания.
 • Обслужване на общински обекти под наем.
 • Обслужване на общинска собственост.
 • Регистри на общинските имоти – интегриране на досега съществуващата отделна база данни за общинската собственост към информационната система на общината.
 • Обучение на служителите.

За изпълнението на тези дейности беше създаден специален екип, състоящ се от специалисти на ДАВИД Холдинг и Община Две Могили, който извърши анализ на административните услуги, предоставяни от общината, и изготви конкретен списък на най-често използваните от тях, които да бъдат реализирани по електронен път в рамките на проекта.

Сред тях са:

 • Електронно подаване на Жалба, Писмо, Сигнал, Молба
 • Записване за приемен ден
 • Заявление за достъп до информация
 • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;
 • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане;
 • Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за смърт;
 • Издаване на удостоверение за родствени връзки;
 • Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството;

Всички услуги, предоставяни по електронен път, бяха включени в електронен Регистър на административните услуги, даваш възможност за бърза справка на извършваните от Община Две могили административни услуги, тяхната цена, срок за изпълнение, необходимите допълнителни документи при тяхното заявяване, както и възможност за принтиране на бланката на заявлението. Регистърът спомага за по-добрата информираност на гражданите и фирмите, като им позволява предварително да се запознаят с всички условия за заявяване на необходимата им услуга.

Разработен бе специален модул за моделиране и експлоатация на е-услуги , даващ възможност на външен заявител – гражданин или фирма, да подава своите документи през интернет страницата на община Две могили. Чрез него граждани и фирми имат възможност да направят проверка за хода на изпълнението на заявените от тях услуги посредством въвеждането на регистрационния номер и специфичен код за достъп до документа, без да се налага да посещават центъра за обслужване на общината.

В рамките на проекта, всички кметства в общината получиха достъп до общата система за административно обслужване Archimed еОбщина на община Две Могили, като по този начин осигуриха възможност на своите граждани да получават услуги в кметството на населеното място, където живеят. Тази възможност спестява много разходи на време и средства на клиентите на общината по места.

Създаден бе и публичен Регистър на общинските имоти, който дава възможност за достъп на граждани и фирми до въведените, в съответния модул от Архимед еОбщина, общински имоти.

Чрез внедряването на всички модули на Archimed еОбщина и специално разработените по проекта функционалности за предоставяне на електронни услуги, община Две Могили оптимизира административните си процеси и осигури на своите клиенти – граждани и фирми, модерни средства за достъп до публичната информация и обслужване по всяко време. Изградената система подпомага служителите на общинската администрация в ежедневната им работа, като намалява тяхното натоварване и улеснява значително намирането и ползването на необходимата им информация. От друга страна, гражданите и фирмите в региона получиха удобни начини за комуникация и обратна връзка с общинската администрация, които им спестяват значителни разходи на време и средства.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни