Областна и общинска администрация

Истории на успеха

Община Хасково

haskovo_gerb_bgОбщина Хасково е една от големите общини в България. Динамиката на обществен и икономически живот непрекъснато се повишава през последните години, а това предполага и ръст в интензитета на исканите от общината услуги от страна на граждани и икономически субекти, а от там и в обема на документните потоци и интензитета на административните процеси.

До началото на внедряването на Archimed eDMS в Община Хасково управлението на документооборота и административните процеси се извършваше ръчно. Информацията се движеше само на хартия. Това водеше до полагането на изключителни усилия от страна на служителите в общината с цел спазване на законови срокове при изпълнение на исканите услуги. Имаше, макар и редки, случаи на просрочване при изпълнение на услуга и дори неизпълнение поради загуба на хартиен носител. Поради липса на система за управление на документооборота към онзи момент, беше изключително трудно да се установи виновният служител и да се предпиемат корективни мерки от страна на оторизираните служители.

В средата на 2003 година беше сформирана работна група, включваща служители на Община Хасково и ДАВИД Холдинг АД, която извърши одит на административните процеси, протичащи в общината, анализира резултатите от одита и предложи проект за автоматизирането им чрез Archimed eDMS. На базата на утвърдения проект, бе извършено внедряване на системата, което приключи в края на 2003 година.

Към настоящия момент Община Хасково управлява изключително успешно документните потоци и административните си процеси чрез Archimed eDMS. Всички входящи документи се регистрират в системата, сканират се и всеки документ се насочва по съответния документен поток спрямо тематиката или исканата чрез него услуга. Клиентска част на софтуера е инсталирана във всички отдели, всеки служител има възможност да прегледа „своите” документи, да отчита изпълните задачи, поставени към него, да поставя задачи по тях, да следи изпълнението на поставените от него задачи и пр. Archimed eDMS помогна за създаването на такава организация на работа, която да елиминира възможността от грешки или загуба на информация и значително да повиши ефективността на работещите в общината служители.

В средата на 2005 година Община Хасково започна да управлява своите актове за общинска собственост също с модул от фамилията Archimed eDMS – Archimed еОбщина Актове. Модулът позволява въвеждането на актове, отпечатването на Акт и Главен регистър, спазвайки изискванията на спазвайки изискванията на Наредба No.5 от 10.09.2005 година на МРРБ, както и бързо намиране на въведен Акт. Служителите от Община Хасково са удовлетворени от лекотата, с която вършат своите задължения след внедряване на Archimed еОбщина Актове.

В община Хасково са внедрени още три специализирани модула от фамилията Archimed eDMS

  • Archimed еОбщина Kaсa (интегриран модул за обслужване на Каса Приходи)
  • Archimed еОбщина Наеми(интегриран модул за обслужване на отдадените под наем общински имоти)
  • Archimed еОбщина Наказателни постановления (интегриран модул за обслужване на издадените наказателни постановления и наказателни фишове).

 


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни