Здравен сектор

Решения

Типични решения

 • Управление на документооборота
 •  Управление на кореспонденцията
 • Управление на тръжни процедури и договори
 • Управление и маршрутизиране на бизнес процесите
 • Управление на задачи, срокове и контрол на решенията
 • Цифровизиране и централизиране на документооборота
 • Създаване на регистър и управление на вътрешните процедури и правила
 • Създаване на пациентски досиета
 • Проектиране и разработка на електронни административни услуги

Ежедневната работа на организациите и институциите в сектора на здравеопазването е неразделно свързана с движение, обработка и управление на документи, в т.ч. входяща и изходяща кореспонденция с други институции и пациенти, заповеди от страна на висшето ръководство, молби и жалби от пациенти, управление на пациенски досиета или договори свързани с доставка на материали и консумативи, и много други.

В последните години се забелязва все по-нарастващата нужда на тези институции от бърз и ефективен начин за централизирано управление на движението на тези документи, намаляване на хартиения документооборот и оперативните разходи, бързо търсене и лесен начин за следене на сроковете по изпълнение на задачи и документи.

 

Archimed eDMS e отворена и адаптивна софтуерна платформа, с която ще изградите гъвкави решения за управление на бизнес процеси, документи и екипни взаимодействия. Системата събира, съхранява, актуализира и предоставя за многократно ползване документи и данни в организацията, доставяйки точната информация на правилното място.

Archimed eDMS ще подпомогне здравното заведение или организация при електронното движение на документи и ще осигури моментален достъп до всички регистри в институцията във всеки един момент.

Освен това внедряването на системата ще Ви позволи да намалите наполовина времето за съгласуване на документите между отделите и различните звена.

Внедряването на Archimed eDMS предоставя съществени предимства на компаниите и институциите от здравния сектор, в т.ч:

 • Намаляване на разходите за съхранение и обмен на документи
 • Оптимизиране на бизнес процесите
 • Създаване на единна работна среда за обмен на данни, дoкументи и информация
 • Подобряване качеството на бизнес процесите в управлението на фирмата
 • Сигурност при достъпа до данните
 • Повишаване на конкурентноспособността
 • Намаляване на оперативните разходи и ръст на печалба от дейността
 • Оптимизация на работните потоци в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения
 • Управление на задачите и сроковете, следене изпълнението при критични процеси
 • Моментален достъп до документите и винаги актуална информация

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни