Здравен сектор

Решения

Типични решения

 • Управление на документооборота 
 •  Управление на кореспонденцията с доставчици, партньори, пациенти
 • Управление на тръжни процедури и договори
 • Управление и автоматизиране на типични бизнес процесите: заявки за отпускане на средства, заявки за закупуване на материали, заявки за закупуване или ремонт на техника и много други
 • Управление на задачи, срокове и контрол на версиите
 • Цифровизиране и централизиране на документооборота
 • Създаване на регистър и управление на вътрешните процедури и правила
 • Създаване и управление на лекарски и пациентски досиета
 • Проектиране и разработка на електронни административни услуги

Ежедневната работа на организациите и институциите в сектора на здравеопазването е неразделно свързана с движение, обработка и управление на документи, в т.ч. входяща и изходяща кореспонденция с други институции и пациенти, заповеди от страна на висшето ръководство, молби и жалби от пациенти, управление на пациенски досиета или договори свързани с доставка на материали и консумативи, и много други.

В последните години се забелязва все по-нарастващата нужда на тези институции от бърз и ефективен начин за централизирано управление на движението на тези документи, намаляване на хартиения документооборот и оперативните разходи, бързо търсене и лесен начин за следене на сроковете по изпълнение на задачи и документи.

Image

Archimed eDMS e отворена и адаптивна софтуерна платформа, с която ще изградите гъвкави решения за управление на бизнес процеси, документи и екипни взаимодействия. Системата събира, съхранява, актуализира и предоставя за многократно ползване документи и данни в организацията, доставяйки точната информация на правилното място.

Archimed eDMS ще подпомогне здравното заведение или организация при електронното движение на документи и ще осигури моментален достъп до всички регистри в институцията във всеки един момент.

Освен това внедряването на системата ще Ви позволи да намалите наполовина времето за съгласуване на документите между отделите и различните звена.

Предимства за сектора от внедряването на Archimed eDMS

 • Намаляване на разходите за съхранение и обмен на документи с до 30%;
 • Намаляване на времето за търсене на документи с минимум 60%;
 • Оптимизиране изпълнението на бизнес процесите;
 • Повишаване на качеството на административните и управленски процеси, както и обслужването на клиенти (физически лица -пациенти, юридически лица - институции и парнтьори);
 • Създаване на единна електронна работна среда за обмен на данни, дoкументи и информация;
 • Гарантирана сигурност на достъпа до данните;
 • Създаване на възможност за екипност и групова работа с функциите за контрол на версиите на документите;
 • Оптимизация на работните потоци в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения;
 • Управление на задачите и сроковете, следене изпълнението при критични процеси;
 • Моментален достъп до документите от всяко място и винаги актуална информация;
 • Бърз и лесен обмен на документи с институции, граждани и юридически лица през ССЕВ/СЕОС, директно през Archimed.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни