Препоръки и отзиви

Общините за Archimed

ruse

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в администрацията, поддържането на електронен архив, предоставяне на услуги на граждани и фирми.“

Системата помогна на общинската администрация Русе да повиши ефективността на служителите, като им осигури възможност за бързо намиране на необходимата за изпълнение на ежедневните им задачи информация. Внедряването на системата позволи съкращаване на сроковете за изпълнение на услуги, заявени от граждани и фирми, посредством автоматизирано придвижване на документите и задачите между отделните звена в администрацията.Препоръчваме „ДАВИД Холдинг“ АД като надежден доставчик и партньор при изграждане на електронни системи за административно управление.“

Пламен Стоилов, кмет Община Русе


Свързано изображение

„Програмният продукт е лесен за работа и гарантира сигурност и качество.Продуктът задълбочено проучва цикъла на работа и дава възможност непрекъснато да се променя в зависимост от нуждите на съответната организация.“

Дора Янкова, кмет на Община Смолян


Kazanlak-gerb

„Внедрявайки Архимед е-Община ние сме постигнали автоматизация в процесите по регистрация на документооборота, движение на преписките между отделните звена на администрацията и поддържането на електронен архив по тяхното съдържание, следенето на поставените задачи по документи и техните отговори.“

Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък


logo haskovo

„Съвместната работа на Община Хасково с фирма ДАВИД Холдинг АД ни позволяват да разчитаме и ползваме в работата си най-съвременните софтуерни решения съобразени с националните изисквания и приоритети – такава система е и „Архимед еОбщина.“

Л. Иванов, секретар на Община Хасково


dobrich

„Внедряването на електронната система за документооборот и електронен архив Archimed eDMS позволи регистрация и контрол на документооборота, в т.ч. на електронни документи, подписани с УЕП, създаване и поддържане на необходимите електронни регистри, контрол и отчитане изпълнението на решенията на Общински съвет, архивиране на документи във файлов и сканиран формат. Archimed еОбщина… дава възможност на общинската администрация да отговори на всички изисквания, свързани с реализация на електронното правителство и онлайн обслужване на гражданите, бизнеса и администрациите. Програмната система позволява съвременно решение на проекти за изпълнение на интегрирани услуги при междуведомствено сътрудничество.“

Детелина Николова, кмет


Община Сливо поле„Системата реши важни за общината задачи и ни помага да управляваме документите и решенията си по тях. С нейна помощ сме постигнали: лесен достъп до всички документи, кореспонденцията ни е систематизирана, ползва се от голям брой служители, осигуряваме бързо обслужване по предоставяните от общинската администрация услуги, поддържаме архиви, които по друг начин няма как да имаме…“

Г.Големански, кмет на Община Сливо поле


Община Плевен

„…Интегрираната система Архимед еОбщина позволява на Общинската администрация на град Плевен да отговори на всички предизвикателства по използването на най-съвременните информационни средства за осигуряване на on-line обслужване на фирми, граждани и администрации.“

Найден Зеленогорски, кмет


Община Копривщица

„Благодарение на софтуерния продукт са автоматизирани процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките между отделните звена на администрацията, поддържане на електронен архив и много други процеси. Системата реши важни за общината задачи, помагайки ни да управляваме документите и последващите действия с тях.“

Л.Цеков, кмет на Община Копривщица


gdamianovo logo„Системата решава важни за общинската администрация задачи и ни помага да управляваме, както документите, така и решенията по тях. Внедряването на тази система направи възможно и безпроблемно внедряването на ISO 9001:2000. С нейна помощ сме постигнали: лесен достъп до всички документи, кореспонденцията ни е изцяло систематизирана, ползва се от голям брой служители, осигуряваме бързо обслужване по предоставяните от общинската администрация услуги, поддържаме архиви, които по друг начин няма как да имаме, и други преки и непреки предимства.

инж. Дилян Димитров, кмет на община Георги Дамяново


 bobovdol logo„Archimed eОбщина дава възможност за управление на документите, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000, цялостна автоматизация на административния документооборот. Софтуерът осигурява обслужване на гражданите по електронен път, като елиминира възможностите за административни грешки и загуба на данни и документи. Програмният продукт Archimed еОбщина е лесен за работа и гарантира сигурност и качество.“

инж. Грети Алексова, кмет на община Бобов дол


Община Бойчиновци

 „Съвместната работа на Община Бойчиновци с ДАВИД Холдинг АД ни позволява да разчитаме и ползваме в работата си съвременни софтуерни продукти съобразени с националните изисквания и приоритети.“

Сл. Костодинов, кмет на Община Бойчиновци


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни