Новини

Нови клиенти и разширения

През текущия месец успешно се реализираха няколко проекта, свързани със софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eDMS.

Безплатно ползване на Archimed eDMS за членове на БСК

ДАВИД Холдинг АД, дългогодишен член на Българска стопанска камара, стартира инициатива в подкрепа на дигитализацията и електронното управление на документи и работни процеси в бизнеса.

Специално интервю на г-н Бальо Динев в списание Noblesse Oblige

На 1 юни 2023, излезе 14-тото издание на списание Noblesse Oblige, издавано от Българска стопанска камара.

Новият Аrchimed eDMS 2023: Комбинация от функционална мощ и удобства

Новата версия 2023 на Archimed eDMS, първият в България софтуер за управление на бизнес процеси и документооборот, предлага значителни подобрения, както в потребителския интерфейс, така и във функционалния си обхват.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg